Högskoleingenjör

Trafikverket

”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”

2023-11-28

Lästid ca 2 min

Innovation tillhör Sandra Bårdéns vardag. Genom ny teknik, digitalisering och uppkopplade fordon bidrar hon till att människor kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Sandra Bårdén började som konsult efter examen och anställdes på Trafikverket våren 2023. Hon jobbar med innovationsledning som utredare inom digitalisering av transportsystemet.

 

– Att jobba med innovationsledning i en utmanande roll på en så stor myndighet som Trafikverket var det som lockade mig. Det är verkligen ett kul jobb, säger Sandra.

Berätta mer om din roll!

– Jag tittar på hur vi kan lösa gamla problem på nya sätt med hjälp av ny teknik. Vi vill använda den befintliga vägen mer effektivt i stället för att bygga nytt, så vi testar och tar fram förslag på hur vi kan lösa problem i infrastruktursystemet med hjälp av ny teknik, digitalisering och uppkopplade fordon.

Sandra Bårdén

Titel: Utredare.

Utbildning (skola och examensår): Högskoleingenjör produktutveckling och innovationsledning, Högskolan i Halmstad, examen 2021. Magister i innovationsledning och entreprenörskap, Kungliga tekniska högskolan, examen 2022.

Vad gör du helst när du är ledig? ”Jag gillar att samla mina vänner och laga mat och prova vinbarer. Det är viktigt för mig att hitta på saker under hela veckan och att inte spara allt till helgen, det gör mycket för vardagshumöret.”

Vill du ge exempel på ett aktuellt projekt?

– Vi har en ramp, en avfart, till en korsning från motorvägen som byggdes för många år sedan när det var mindre trafikflöden. Idag blir det ofta kö där, men Istället för att bygga ut den jobbar vi för att minska antalet fordon. Vi kikar nu på digitala lösningar med sensorer, trängseldata och meddelanden för att signalera när risken för kö är hög. Signalen ska gå ut till en logistikaktörs transporter i området så att de kan välja en annan väg. På så vis är förhoppningen att köerna minskar och transporterna kommer fram i tid.

Det låter spännande, har du fler exempel?

– I ett pilotprojekt använder vi geofencing som går ut på att digitalt begränsa hastigheten för timmerlastbilar i byar där vi inte har möjlighet rent ekonomiskt att sätta in fysiska hastighetshinder. Det gör att vi använder statliga medel på ett effektivt sätt och vi slipper riva upp asfalt för att bygga om. Det är bra för miljön och ekonomin och vi drar nytta av en teknik som redan finns.

 

 

”Vårt arbete får en stor spridning.”

På vilket sätt känner du att du är en del av ett större syfte?

– Jag får jobba med utmaningar på olika sätt för att lösa brister och behov i infrastrukturen. Varje liten förbättring på enstaka platser, som vi på Trafikverket hanterar, gör skillnad för dem som rör sig där. Efter våra pilotprojekt är vi ute och berättar för medarbetare och andra företag det vi har lärt oss. Det gör att vårt arbete får en stor spridning och att vi är med och påverkar utvecklingen i hela Sverige.

Hur ser du på möjligheterna till utmaningar?

– Jag känner tillit och fick snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket. Här finns otroligt många möjligheter för den som vill lösa saker på nya sätt, och arbetet är väldigt varierande. Vi är i högsta grad delaktiga i vilka tester som ska göras. Ibland innebär det att jag kör jag hela innovationsledningsprocessen, och ibland kommer jag med idéer som andra driver vidare.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer
Lund 230912
Samaneh Ericson på Trafikverket.
Foto: André de Loistecd
Trafikverket
”Alla sitter vid samma bord, oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund”
Läs mer