Civilingenjör

Trafikverket

”Här får jag möjlighet att utvecklas och fördjupa mina kunskaper”

2023-08-24

Beti Cvetovska, Trafikverket

Som teknisk specialist inom elteknik har Beti Cvetkovska ett utmanande arbete med stort individuellt ansvar. Miljön på Trafikverket är kreativ och ger många möjligheter att utvecklas.

Beti Cvetkovska är teknisk specialist inom elteknik på Trafikverket sedan 2018. Med drygt 10 000 medarbetare och 150 olika yrken är möjligheterna på arbetsplatsen många.

 

– Det är en fördel att vi är så många medarbetare. Miljöerna är kreativa och det finns exempelvis möjligheter att utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt. Vi kollegor utbyter information om våra teknikområden vilket gör att man lär sig något nytt varje dag, säger hon.

Beti Cvetkovska.

Titel: Specialist elteknik.

 

Utbildning (skola och examensår): Högskoleingenjör inom elkraft. Faculty of Technical Sciences Bitola, Makedonien, examen 2000.

 

Vad är det bästa med ditt jobb? ”Det är att se hur samhället utvecklas. Vi bygger vägar och järnvägar och ser hur platserna växer fram och förändrar staden.”

 

Hur har din resa sett ut?

– Jag flyttade från Makedonien till Sverige 2001, läste SFI och blev antagen till ett EU-projekt för utländska ingenjörer. Då kompletterade jag min utbildning, fick praktikplats på Vägverket och började jobba strax därefter. Jag fick en snabb start i arbetslivet vilket var jättebra. Sedan dess har jag jobbat med infrastruktur, först som entreprenör och konsult och nu på beställarsidan på Trafikverket.

Berätta om din inriktning!

– Belysning inom elteknik är mitt kunskapsområde och jag arbetar som rådgivare och kunskapsstöd. Jag är med i investeringsprojektens alla skeden, från planering och utredning till upphandling, projektering, genomförande och kontroller. Elteknik är mycket intressant –  det är ett framtidsyrke! På Trafikverket har vi flera områden där du kan fördjupa dig som specialist inom hög- och lågspänning och allt däremellan.

 

 

”Elteknik är ett framtidsyrke.”

Berätta om ett av dina projekt som du är involverad i!

– Jag jobbar med flera intressanta projekt. Ett av dem är Västlänken, den dubbelspåriga järnvägsförbindelsen i centrala Göteborg, där vi befinner oss i byggskede. Jag jobbar med utomhus- och allmänbelysning på stationerna, nödbelysning och icke publik belysning som exempelvis i teknikhus. Regelverk och krav ser olika ut för olika belysningsfunktioner. I projektet har jag nära kontakt med entreprenören och konsulter.

Hur ser det individuella ansvaret ut?

– Vi driver projekt tillsammans med våra leverantörer, som kan vara konsulter eller entreprenörer. Jag har utrymme och frihet, men också ett stort ansvar, att utforma arbetet på ett sätt som gör oss bättre tillsammans.

Hur får du utrymme att utvecklas?

– Miljön är kreativ och utmanande och jag är med och bestämmer vad jag vill utvecklas inom. Jag ville exempelvis utveckla mig inom ledningssamordning vilket jag har fått möjlighet att göra. El, tele, opto, vatten och avlopp i mark har olika ledningsägare och min roll är samordnande inför ny- eller ombyggnation av vägar eller järnvägar. För mig är det viktigt att kunna styra mina arbetsuppgifter, att få att testa något nytt och att utvecklas och fördjupa mina kunskaper inom närliggande områden. Och den möjligheten får jag på Trafikverket.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer