COTF

Trafikverket

”Här händer det mycket hela tiden – man har aldrig en tråkig stund”

2020-10-20

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund & Julia Sjöberg

Trafikverkets traineeprogram styrs av deltagarnas nyfikenhet och intresse. Framtiden i myndigheten är gemensam – att bidra till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Civilingenjörerna Anna Jernlund och Jenny Jansson ingår i Trafikverkets traineegrupp som startade hösten 2019. Traineeperioden är ett år och innefattar bland annat resor för gemensamma träffar, ny kunskap och erfarenheter. Varje trainee har en handledare från den enhet de tillhör samt en fadder som stöttar i frågor som rör traineeaktiviteter.

– Utbildningen består av två delar, en gemensam del för alla traineer och en individuell del som man utformar tillsammans med sin handledare och chef, säger Anna.

– Här händer det mycket hela tiden – man har aldrig en tråkig stund. Bland det bästa med Trafikverket är flexibiliteten, du har möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och arbeta med sådant du intresserar dig för, säger Jenny.

Anna Jernlund

Titel: Projektingenjör.

Utbildning: Civilingenjör system i teknik och samhälle, Uppsala universitet, examen 2019.

Favoritinnovation: ”GPS – med ett lokalsinne som är hellre än bra är kartor och vägbeskrivning i mobilen ett flitigt använt verktyg i min vardag.”

Berätta vad ni jobbar med!

– Jag jobbar som projektingenjör på programmet ERTMS. ERTMS innefattar bland annat införandet av ett nytt signalsystem för Sveriges järnväg vilket är anpassat för Europa. Som projektingenjör är jag med och bygger upp en ny projektstyrningsenhet, vilket är mycket lärorikt, säger Anna.

– Jag är trafikanalytiker och arbetar med samlade effektbedömningar, ett verktyg för prioritering av kommande infrastrukturobjekt för väg och järnväg. Vi gör även efterkalkyler för att följa upp vad som faktiskt blev av infrastrukturobjekten, säger Jenny.

Jenny Jansson

Titel: Trafikanalytiker.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola, examen 2019.

Favoritinnovation: ”Telefonen – den gör att jag kan ha mycket kontakt med min familj som bor långt ifrån mig.”

Vad lockade er till Trafikverket?

– Jag har alltid hört väldigt gott om Trafikverket som arbetsgivare och att traineeprogrammet ska vara en bra brygga in i arbetslivet. Något jag alltid vetat är att jag vill bidra till ett bättre samhälle och då känns Trafikverket helt rätt, säger Anna.

– Jag ville arbeta med frågor som berör vår infrastruktur och vara med och bidra i samhällsutvecklingen, och när jag såg en tjänst som trafikanalytiker var det självklart att jag skulle söka. Jag ser en stor möjlighet att kunna bredda min kompetens här, säger Jenny.

”Jag vill bidra till ett bättre samhälle.”

Nämn de största fördelarna med att vara trainee på Trafikverket!

– Under året har du möjlighet att forma den individuella delen av programmet efter vad du tycker är intressant och vill lära dig mer om. Med den bredden som Trafikverket har är möjligheterna många. Som trainee får du ta del av helheten och lära dig myndighetens roll samt verksamhet på ett sätt som endast ett fåtal har möjlighet till, säger Anna.

– Och kontaktnätet som du bygger upp under året är värdefulla oavsett vart framtiden tar dig. Det gäller inte minst inom traineegruppen där vi finns på olika orter och har olika befattningar så som nationell samhällsplanerare, systemspecialist, teknikingenjör, markförhandlare, projektingenjör och trafikanalytiker, säger Jenny.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer