COTF

Trafikverket

”Här pushar man för att du ska få en individuell utveckling”

2021-06-01

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Michaela Leijon, Trafikverket

På Trafikverket delar man med sig av varandras kompetenser och erfarenheter. Myndigheten säkerställer att du utvecklas utefter dina intressen och mål.

Trafikverkets uppdrag är att se till att transportsystemet fungerar vilket är en förutsättning för att också samhället ska göra det. Intresset för infrastruktur ledde Michaela Leijon till Trafikverket och rollen som projektingenjör sommaren 2018.

– Det som övervägde till Trafikverkets fördel var hur de presenterade sig som arbetsgivare. De visade på innovation och öppenhet och på att man här får möjlighet att påverka samt utvecklas, vilket jag drogs till, säger hon.

Michaela Leijon

Titel: Projektledare.

Utbildning: Internationell projektledning, Högskolan i Skövde, examen 2010. Mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet, examen 2012.

Podd-tips: ”Podden ’Snacka snyggt’ av Elaine Eksvärd. Den handlar om retorik som är en viktig del i rollen som projektledare. Man kan aldrig vara tydlig nog, det lär man sig genom åren.”

Berätta om ditt jobb!

– Som projektingenjör lärde jag mig allt som omfattar underhåll av vägar. Sedan hösten 2020 är jag projektledare inom väg. Vi jobbar mot visionen att människor ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Under ett kalenderår arbetar vi aktivt med olika åtgärder för säkerhet och framkomlighet samt natur- och kulturmiljöinriktat arbete.

Hur viktig är myndighetens vision för dig?

– Visionen blir kärnan i ens arbete. Den ger ett förtydligande kring hur arbetsgivaren ser på arbetet som vi utför och blir ett ledmotiv i hur man bör ta ställning i sin dagliga verksamhet. Vi har våra grundvärderingar ”pålitliga, engagerade och modiga”, och de rimmar väldigt bra med vår vision.

Hur ser du på framtiden?

– Jag har alltid varit en person som försöker planera långt fram och ser mig klättra vidare inom Trafikverket. Jag ser alla möjligheter till att komma så långt som jag själv vill. Miljön på Trafikverket är stöttande och coachande. Men det ligger även på dig som individ att vara tydlig med egna förväntningar och mål med din karriär.

”Miljön är stöttande och utvecklande.”

Vad har förvånat dig med din arbetsgivare?

– Jag blev glatt överraskad över att det finns en blandning mellan kön, kulturell bakgrund och ålder här. På min enhet är exempelvis hälften kvinnor. Yngre medarbetare får alla möjligheter att ta del av erfarenheter från de som varit med länge på Trafikverket. Rollen som projektingenjör innebär att man ska lära sig, bredda sina vyer och få en djupare kunskap och förståelse om infrastrukturen. Kulturen är att man vill dela med sig – om man ställer frågor och visar intresse får man värdefull information tillbaka.

Vad präglar myndigheten som arbetsgivare?

– Erfarenhet och kunskap. Det finns en kunskapsbank som är värdefull att få ta del av genom kollegors erfarenheter och de interna utbildningar som erbjuds för vidareutveckling. Det är en arbetsgivare som verkligen säkerställer att du ska få de bästa förutsättningar för att gå vidare i din karriär.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer