COTF

Trafikverket

”Jag drivs av att bidra till något som är av värde för samhället”

2021-09-10

Lästid ca 2 min

Magdalena Gudmundsson Trafikverket HK

Foto: Patrik Lindström

Trafikverket bygger framtidens transportsystem. Samarbeten – internt och internationellt – är nyckeln när myndigheten digitaliserar arbetet med att leda tågtrafiken.

Innovation är en stor del av Trafikverket. Just nu pågår exempelvis flera projekt som kommer att utveckla och förbättra myndighetens sätt att leda, styra och övervaka tågtrafiken i Sverige. Magdalena Gudmundsson började som systemanalytiker sommaren 2017 och har sedan dess arbetat med it-stöd för järnvägen. Nu är hon verksamhetsutvecklare och en av dem som jobbar med digitalisering med syfte att förbättra möjligheterna att leda, styra och övervaka den ökande tågtrafiken.

– Arbetet går bland annat ut på att ge förutsättningar för att öka punktlighet och kapacitet på de svenska järnvägarna, säger Magdalena.

Magdalena Gudmundsson

Titel: Verksamhetsutvecklare.

Utbildning: Högskoleingenjör grafisk teknik och design. Högskolan Dalarna, examen 2010. Master i informationssystem. Linnéuniversitetet, examen 2017.

Lyssnar gärna på: ”Poddar som handlar om AI, artificiell intelligens. Jag är fascinerad av hela den utveckling som pågår.”

Hur viktigt är det att samarbeta mellan olika avdelningar?

– Det verksamhetsutvecklingsprojekt jag är en del av går genom flera verksamhetsområden, och vi arbetar tätt med vår it-avdelning för att nå dit vi vill. Vårt team är tvärfunktionellt. Våra medlemmar kommer från olika avdelningar och har blandade bakgrunder och kompetensområden. Det gör att vi har olika infallsvinklar och sätt att tänka. Att mötas och skapa något nytt tillsammans är spännande.

Hur ser möjligheterna ut hos er att jobba internationellt?

– Vill man finns det stora möjligheter. Du kan exempelvis gå mot en expertroll inom järnvägen och delta i utbyten mellan olika länder. Du kan också gå mot forskning och verka internationellt på det sättet. Då kan du arbeta inom EU eller ha uppdrag i andra länder. Vi jobbar också med internationella leverantörer, exempelvis när det gäller systemen för trafikledning och -planering.

”Atmosfären är inkluderande.”

Hur upplever du kulturen på Trafikverket?

– Det är en välkomnande atmosfär. Ett exempel är att Trafikverket värdesätter balansen mellan arbete och fritid. Det går utmärkt att kombinera familjelivet med ett spännande jobb.

Vad var det som gjorde att du valde Trafikverket som din arbetsgivare?

– Jag drivs av utveckling och att bidra till något större som är av värde för samhället. Här får jag vara med och göra något meningsfullt, som i mitt fall handlar om att bidra till framtidens transportsystem. Vårt arbete kommer att göra stor nytta för alla oss som bor och reser i Sverige.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer