Karriär

Trafikverket

Jag har inte behövt byta arbetsgivare för att utvecklas

2019-11-01

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Christoffer Gustavsson

Person står vid tåg

Från inhyrd konsult och trainee till projektingenjör och projektledare. Nu är vardagen på Trafikverket fylld av ledarskap och komplex problemlösning för Youssef Hassib.

Projektledaren Youssef Hassib ansvarar för Kardonbanan – ett nytt industrispår som knyter ihop södra stambanan med Norrköpings hamn. Banan ingår som ett förberedande arbete inför höghastighetsjärnvägen Ostlänken.

– Syftet är att få godset att fraktas effektivare på järnväg hela vägen till hamnen, vilket gör att godset når sitt slutmål snabbare. På så sätt bidrar jag till vår vision: Vi gör Sverige närmare, säger han.

Berätta om din roll!

– Min roll som projektledare går bland annat ut på problemlösning och att stämma av tidplan, kostnader och kvalitet. Vi har ett antal entreprenörer som genomför arbetet åt oss, och det ska bidra till att vi ska ta en järnvägsanläggning i drift från 2021. Projektledarrollen innebär en hel del ledarskap inom vår organisation för att få alla medarbetare att jobba åt samma håll.

Namn: Youssef Hassib.
Titel: Projektledare.

Utbildning: Civilingenjör, École Centrale de Nantes. Civilingenjör inriktning anläggningsprojektering, KTH, examen 2013.

Favoritsträcka: ”Jag älskar att åka tåg, speciellt sträckan mellan Stockholm och Norrköping som jag åker nästintill dagligen. Utsikten är fin med mycket skog och vatten. På tåget har jag tid att reflektera och ta en paus från den hetsiga vardagen.”

Hur ser karriärmöjligheterna ut?

– Trafikverket uppmuntrar sina medarbetare att utvecklas både inom sin kompetens och genom att anta nya utmaningar med större ansvar. Jag började som inhyrd konsult 2014. Året efter blev jag trainee som innebar att jag var lite av en lärling. Traineetjänsten gick över i en roll som projektingenjör där jag hjälpte en projektledare med olika arbetsuppgifter. 2017 antog jag erbjudandet om att bli projektledare. Jag har inte behövt byta arbetsgivare för att utvecklas.

Vad präglar ledarskapet?

– Trafikverket satsar på att bygga förtroende både inom organisationen och i kontakten med leverantörer. Jag som ledare förväntas kunna lita på mina medarbetare, och de ska också veta att de kan lita på mig. Jag ska försöka främja den utveckling som pågår i vår bransch, vilket innebär att vara öppen för nya alternativ och lösningar samtidigt som besluten ska vara genomtänkta.

"Kulturen bjuder till öppenhet.”

Hur upplever du kulturen?

– Den bjuder till öppenhet – man ska kunna uttrycka sig precis det man känner. Men vi har också tydliga ramar kring hur vi agerar utåt. Är man representant för en myndighet så gäller vissa regler och dessa är Trafikverket tydlig med. Det finns goda möjligheter att trivas; Trafikverket är en lyhörd arbetsgivare som är mån om att medarbetarna ska ha det bra. Jag har löpande avstämningar med min chef om mina arbetsuppgifter och hur jag mår. Jag blir sedd som människa, folk bryr sig om hur man har det. Det gör att man mår bättre även om man kanske går igenom tuffa perioder.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer