Civilingenjör

Trafikverket

”Mina chefer har alltid stöttat och uppmuntrat mig”

2023-06-14

Sandra Nordahl, Trafikverket

Foto: Julia Sjöberg

Sandra Nordahl har gått från trainee till enhetschef för en grupp med 20 medarbetare. Med 150 olika yrkesroller är möjligheterna till utveckling inom myndigheten goda.

Sandra Nordahl började på Trafikverket som trainee direkt efter examen 2014. Idag är hon enhetschef för transportnät på nationell planering och har 20 medarbetare i sitt team. De ansvarar för att peka ut väg- och järnvägsnät ur olika perspektiv som de sedan sätter mål och krav på vad gäller funktion, standard och utformning.

 

– Det är ett brett och roligt uppdrag där vi får jobba med kollegor över hela myndigheten och med externa aktörer. Vi stöttar även våra regioner i myndighetsutövningen på vägsidan så att planeringsunderlag, mål och krav kan bli verklighet, säger hon.

Ge exempel på ett av era uppdrag!

– Vi har ett regeringsuppdrag att öppna upp ett statligt vägnät för 34,5 meter långa lastbilar, vilket är ungefär tio meter längre än de lastbilar som går på vägnätet idag. Planen är att öppna det cirka 590 mil långa vägnätet i december 2023. Det kommer att ge stora samhällsnyttor. Ett exempel är att koldioxidutsläppen beräknas kunna minska med cirka fyra till sex procent.

 

 

”Jag fick tidigt komplexa uppdrag.”

Berätta om din resa inom Trafikverket!

– Som trainee lärde jag mig verksamheten och fick ett brett kontaktnät. Jag började som utredare av hållbara godstransporter och efter ett halvår kom jag till nationell planering där jag är idag. När min chef gick på föräldraledighet fick jag gå in som tillförordnad chef, det var verkligen kul och utmanande. Efter ytterligare en tjänst som tillförordnad chef sökte jag den chefstjänst som jag har sedan tre år tillbaka. Jag var gravid när jag fick tjänsten, vilket säger mycket om ledarskapet här. På Trafikverket kan du ha ett liv utanför jobbet och ändå ha möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar.

Hur har du stöttats i din utveckling?

– Jag fick tidigt komplexa uppdrag, men jag har haft väldigt bra chefer och kollegor som uppmuntrat och stöttat mig längs vägen. Jag fick exempelvis vara med i arbetet med att ta fram den nationella långsiktiga planen för transportinfrastrukturen.

Sandra Nordahl

Titel: Enhetschef transportnät på avdelningen nationell planering.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola. Kandidatexamen i nationalekonomi, Göteborgs universitet, examen 2014.

Var gjorde du din utlandspraktik som trainee? ”Jag ville till Bryssel och fick under sex veckor se hur myndigheter styrs på EU-nivå. Det blev bland annat intressanta studiebesök på kommissionen, parlamentet och Sveriges EU-representation.”

Vad är extra viktigt i arbetet med att stötta medarbetare i sin utveckling?

– Alla är olika och du behöver vara närvarande och engagerad och anpassa ledarskapet efter varje medarbetare. Vi är ett engagerat gäng så min viktigaste roll är att ge goda förutsättningar för att skapa resultat av engagemanget och möjliggöra varje medarbetares utveckling.

Sandra Nordahl, Trafikverket

Vad är det bästa med att jobba på myndigheten?

– På Trafikverket har vi ett lösningsorienterat förhållningssätt. Här finns många utmaningar och tillsammans hittar vi vägar framåt. Det är en kultur som jag trivs väldigt bra i. Vi har ett fantastiskt uppdrag där du får bidra till samhällsutvecklingen och göra skillnad på riktigt.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer