COTF

Trafikverket

”Myndigheten är i grund och botten till för medborgarna”

2020-10-13

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Nils Rosen, Trafikverket

Karriärmöjligheterna är många och medarbetarna uppmuntras att byta tjänster internt. Nils Rosén är en av dem som har gjort en utvecklingsresa på Trafikverket.

Trafikverket verkar för ett tillgängligt Sverige och har som vision att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Nils Rosén började på myndigheten 2014 och har sedan dess haft flera olika roller. Nu är han tillförordnad enhetschef på järnvägssidan.

– Det är en spännande verksamhet där det händer mycket. Här får jag vara med och påverka och driva utveckling, säger Nils.

Nils Rosén

Titel: TF Enhetschef.

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap, Högskolan i Skövde, examen 2009.

Smultronställe: ”Västkusten ute i skärgården. Jag är uppvuxen i Göteborg och tillhör en seglande familj som tillbringade somrarna ute på havet.”

Vad jobbar du med?

– Jag är med och utvecklar dagens och morgondagens system och arbetssätt för trafikstyrning på järnvägssidan. Vi jobbar i första hand för den operativa verksamheten, de som jobbar dygnet runt, året om ute på våra trafikcentraler med att styra och övervaka Sveriges järnvägstrafik. Vi ser till att den verksamheten har rätt förutsättningar i system, processer och arbetssätt för att tågen ska komma fram tryggt, säkert och i tid.

Berätta om din resa på Trafikverket!

– Jag började som konsult 2012 och anställdes som projektledare 2014. Det var de härliga kollegorna och de intressanta arbetsuppgifterna som lockade mig att gå över till Trafikverket. Därefter har jag haft olika roller, bland annat som förvaltningsledare för ett av våra största förvaltningsobjekt på järnvägssidan. Sedan april i år är jag tillförordnad enhetschef och har ansvaret för 25 medarbetare som är utspridda i olika delar av landet. Myndigheten är i grund och botten till för medborgarna. Vi har en samhällsbärande funktion, och att kunna göra nytta och skillnad i vardagen är viktigt för mig.

”Vi har en samhällsbärande funktion.”

Hur skulle du beskriva Trafikverket som arbetsgivare?

– Det är en väldigt bra arbetsgivare som månar om sin personal. Man sätter stort värde på medarbetarna och det finns stora möjligheter för kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter. En annan fördel som jag värderar högt är att man har ett stort egenansvar i att planera och driva sitt arbete. I vanliga fall, när samhället inte är drabbat av en pandemi, reser jag ganska mycket eftersom vår verksamhet finns där ute i verkligheten. Det blir en hel del tågresor i Sverige, vilket jag tycker om.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

– Vi är ungefär 9 000 anställda på Trafikverket. Det finns många olika delar att jobba med, och vi finns utspridda över hela landet. Myndigheten är duktig på att behålla sin kompetens genom att man uppmuntras att utvecklas och söka nya tjänster internt. Det är bra att kunna byta jobb och karriär – utan att behöva byta arbetsgivare.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer