Civilingenjör

Trafikverket

”Om du står inför ett dilemma får du alltid stöttning av dina kollegor”

2020-05-27

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Martin Vinberg är senior projektledare på Trafikverket – och en av dem som arbetar för att vägarna ska vara framkomliga och säkra året om.

Trafikverket utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet. Som senior projektledare ansvarar Martin Vinberg för underhåll av 200 mil väg.
– Vi hjälper människor att komma till sina arbeten och vi får deras vardag att fungera genom att hålla vägarna framkomliga – det gör mig stolt, säger han.

Namn: Martin Vinberg.
Titel: Senior projektledare.
Utbildning:  Gymnasieingenjör, fyraårig teknisk linje i Halmstad och Helsingborg, examen 1996.
Fritidsintresse: ”Flugfiske är min passion. Det är kul att gå hela vägen från att binda flugor till att få fiskarna att nappa. Att vara ute i naturen är en frihet i sig, och en vecka per år åker jag för att fiska i en älv i Norge.”

Berätta mer om ditt jobb!

– Min vardag är ofta händelsestyrd och det är roligt, det händer saker hela tiden och jag har stor möjlighet att påverka resultatet. Vi har en grundplanering, men om det kommer in en snöstorm eller vägen blir avstängd ska det lösas snabbt och smidigt. Som senior projektledare är man inte expert på varje steg, men man behöver kunna lite om mycket, exempelvis hur man plogar snö, lägger asfalt och sätter upp trafikanordningar. Sedan har vi entreprenörer som utför arbetet. Vi är tre kollegor som jobbar i två större underhållskontrakt, det är jag, en projektingenjör och en leveransuppföljare. Jag jobbar även i ett antal utvecklingsprojekt och har en stor del i upphandlingsskedet även i andra underhållsprojekt.

Berätta om er företagskultur!

– Trafikverket är en modern myndighet och värdeorden ”pålitliga, engagerade och modiga” passar bra ihop med mina egna värderingar och de förväntningar som finns på oss medarbetare. Kulturen är stark och det som sticker ut lite extra är engagemanget. Det är värdefullt – står du inför ett dilemma får du alltid stöttning av dina kollegor. Jag har frihet under ansvar och planerar till stor del min egen dag. Arbetsgivaren verkar för att vi ska kunna balansera arbetsliv och familjeliv, och om jag exempelvis behöver hämta barnen lite tidigare så går det att lösa.

”Vi får människors vardag att fungera.”

Hur tar arbetsgivaren tillvara på medarbetarnas idéer?

– Trafikverket är en stor nationell arbetsgivare, men det är ändå enkelt att få till en förändring. Våra underhållskontrakt varar i fyra till sex år och vi påbörjar arbetet med dem minst ett och ett halvt år innan de börjar gälla. Det är ganska enkelt att få utlopp för sin kreativitet och lätt att få till ett utvecklingsprojekt vid sidan om. Jag drev tidigare ett arbete med en egen kalkyl för underhållskontrakt, och den fungerar idag som en nationell mall.

Vad är det bästa med att jobba på Trafikverket?

– Det är en stor arbetsgivare med många tjänster och det gör att du har stora utvecklingsmöjligheter och kan jobba med det du vill. Vi har bra förmåner och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling som stärker oss inom professionen och i personlig utveckling. Det kan vara att ta del av olika program, utbildningar, handledning och mentorskap. Jag har själv deltagit i programmet för erfarna Projektledare (KLIVA) som är en av flera utvecklingsinsatser i Trafikverket för målgruppen projektledare. Jag vill också lyfta underhållsbranschen. Om du ska bygga en ny bro måste du resa hemifrån till annan ort för att jobba där den ska byggas, men det fina med underhållsbranschen är att du kan arbeta med anläggningsarbeten och samtidigt vara på hemmaplan.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer