COTF

Trafikverket

”Tillsammans underlättar vi vardagen för människor”

2022-09-02

Lästid ca 2 min

Nils Jordan, Trafikverket

Foto: Julia Sjöberg

Kulturen på Trafikverket är varm och välkomnande. Det sker stora investeringar på myndigheten som innebär många utmaningar och mängder av chanser att utvecklas.

Trafikledare i Göteborg, sektionschef och operativ chef – Nils Jordan har erfarenhet från flera roller under sina tio år på Trafikverket. Nu ansvarar han för tågtrafikinformation och tågtrafikledning lokalt i väst.

– Vi har en avreglerad järnväg även om det är vi på Trafikverket som äger spåren och tilldelar trafik. Vårt fokus ligger på resenärerna och ett nära samarbete med externa parter och inom myndigheten är avgörande. Här finns inget egenintresse – tillsammans underlättar vi vardagen för människor, säger Nils.

Nils Jordan

Titel: Vikarierande enhetschef.

Utbildning: YH-utbildning inom transport och logistik, Borås, examen 2010.

Tågsträcka du vill åka: ”Inlandsbanan för att du kommer nära naturen. När du åker tåg har du tid och möjlighet att njuta av utsikten.”

Hur tar Trafikverket vara på medarbetarnas kompetenser?

– Det satsas mycket på järnvägsbranschen i stort och på Trafikverket bygger vi ut, rustar upp och moderniserar Sveriges infrastruktur för 700 miljarder kronor. Det bidrar till stora utmaningar och mängder av chanser att utvecklas. Vi är en stor organisation med runt 10 000 medarbetare och många olika kompetenser vilket också gör att du kan inrikta dig mot just det du är bra på.

Hur leder ni medarbetarna?

– Myndigheten har en komplex verksamhet vilket gör att det krävs mycket expertkunskap. Ingen kan allt och därför är samarbete avgörande för att få ihop alla delar. Vi chefer ser i dialog med dig som medarbetare till att du har rätt förutsättningar för att kunna utföra arbetet och att du utvecklas framåt.

Ge exempel på hur ni ger medarbetarna utvecklingsmöjligheter.

– Utveckling uppmuntras och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom myndigheten. Vår ledarskapsfilosofi, som vi jobbar mycket med, innebär bland annat att vi vill driva utveckling, bygga förtroende och få medarbetarna att utmana sig själva.

”Lyhördhet och nyskapande uppmuntras.”

Hur ser den interna kulturen ut?

– Vi har en tydlig värdegrund som ständigt är närvarande och fungerar som en kompass i vardagen för oss som jobbar på myndigheten. Den bygger på de tre ledorden pålitliga, engagerade och modiga. Här finns en varm och välkomnande kultur som stimulerar lyhördhet och nyskapande. Vi jobbar tillsammans för att lösa olika frågeställningar.

Ge exempel på hur ni jobbar med jämställdhet och mångfald.

– Det är viktigt att vi på Trafikverket säkerställer att samtliga medarbetare har ett gemensamt förhållningssätt till inkludering och likabehandling. Vi jobbar hårt med att öka medvetenheten och kunskapen om mervärdet som mångfald ger. Bland annat genom riktade insatser och utbildning. Vi genomför också undersökningar och riskbedömningar som ett sätt att öka medvetenheten.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer