COTF

Trafikverket

”Trafikverket är en teknikintensiv organisation med en otrolig bredd”

2023-05-03

Lästid 2 min

Foto: Alexander Lindstrom

Som specialist inom elkraft på Trafikverket är Sofia Elvelind med och påverkar hela Sveriges infrastruktur. Hon arbetar även med den nationella strategin för elektrifiering.

Sofia Elvelind började på Trafikverket våren 2022 och arbetar med frågor som rör myndighetens elförsörjning, tekniska utvecklingsplaner inom elkraft samt bevakning av ellagstiftningen.

– Trafikverket förvaltar en mängd elektriska anläggningar, cirka 2 000 mil högspänningsledningar och står för ett par procent av Sveriges elförbrukning. Myndigheten har satt upp mål som anknyter till Sveriges klimatmål vilket även ställer krav på ökad elektrifiering. Det gör att vi behöver mer kompetens inom området, säger hon.

Sofia Elvelind

Titel: Bred specialist inom elkraft.

Utbildning: Högskoleingenjör industriell ekonomi, Högskolan i Gävle, examen 2011. Ekonomie kandidat i företagsekonomi, Högskolan i Gävle, examen 2016. Högskoleingenjör inom elkraftteknik, Umeå universitet, examen 2019.

Engagerad i: ”Hela familjen cyklar mountainbike och sportintresset är stort.”

Vad lockade dig att jobba med elkraft?

– Mitt intresse för elkraft väcktes för flera år sedan då jag sommarjobbade på en elnätsavdelning. När möjligheten att plugga på distans dök upp så tog jag den. En distansutbildning gör det lättare att ändra inriktning senare i livet, med barn och hus är man inte lika flyttbar.

Hur kan arbetsdagarna se ut?

– Mina arbetsdagar är väldigt varierande. De kan innehålla diskussioner och prioriteringar av tekniska utvecklingsprojekt, utredningsarbete kopplat till myndighetens elförsörjning, frågor kring hur ellagstiftningen påverkar myndigheten och rapportskrivning och diverse uppgifter kopplade till att leda uppdrag och projekt.

Vad är det bästa med ditt uppdrag inom elkraftteknik på Trafikverket?

– Det jag gör har betydelse för hela landets infrastruktur. Just nu pågår det mycket intressant inom elkraft som påverkar i alla led från produktionssidan till förbrukningssidan med bland annat elbilar, elvägar och elfärjor.

”Elkraft är intressant att jobba med.”

Hur ser samarbetet inom ditt team ut?

– Jag jobbar i en nationell organisation och har kollegor runt om i Sverige. Samarbetet sker till stor del på distans vilket skapar en stor flexibilitet och gör att vi kan attrahera kompetens från hela landet. Det innebär också en stor flexibilitet för mig, det spelar ingen roll var i landet jag befinner mig.

Du ingår även i ett nationellt samarbete. Berätta mer om det!

– Jag är delaktig i flera regeringsuppdrag kopplade till den nationella strategin för elektrifiering som ska lägga grunden för ett klimatneutralt Sverige. För att vi ska lyckas med strategin är vi flera myndigheter som samverkar i frågor om framtida elbehov och vägen dit.

Du är med i Trafikverkets ambassadörsnätverk, vad innebär det?

– Vi besöker exempelvis mässor, universitet och högskolor och vi vill få fler intresserade av att jobba hos oss. Trafikverket är en stor teknikintensiv organisation med en otrolig bredd, och det finns många olika yrkesroller man kan ha. Det prognosticeras en betydande ökning av elbehovet till 2045 och därför behövs det många fler som engagerar sig i mitt område, elkraft, och som vill vara med och påverka framtiden.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer