COTF

Trafikverket

”Transporter är som en pulsåder i beredskapssystemet”

2023-04-12

Lästid ca 2 min

Nu utvecklar Trafikverket sitt uppdrag inom den civila beredskapen. Det innebär att myndigheten också tillsätter nya tjänster inom området.

Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Trafikverket är både beredskapsmyndighet samt sektorsansvarig för beredskapssektorn Transporter inom det civila försvaret. Minna Nyman är chef för Trafikverkets avdelning Samhällsskydd och beredskap.

 

– Vi utvecklar och bygger upp Trafikverkets arbete inom civil beredskap. Vi är inne i ett expansivt läge och behöver därför bli fler medarbetare med olika bakgrund som vill vara med i detta spännande, utmanande och viktiga arbete, säger hon.

Vad innebär det att ni är en beredskapsmyndighet?

– Vårt ansvar är att planera, bygga och underhålla transportinfrastruktur och som beredskapsmyndighet ska vi se till att den också kan motstå och hantera extrema påfrestningar såsom krig. Ju bättre vi är på att göra vår del av arbetet, desto bättre blir förmågan för det civila försvaret i Sverige.

”Här jobbar du med intressanta frågor.”

Vad innebär ert andra regeringsuppdrag inom civil beredskap – som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter inom det civila försvaret?

– Det är många aktörer som tillsammans skapar transportförmåga i samhället. Som sektorsansvarig myndighet ska vi på Trafikverket leda samordningen av aktörerna och driva på att vi samverkar med varandra så att vi var för sig och tillsammans kan se till att vi bidrar till transportförmåga även i krissituationer och krig. I kriser och krig ska vi också se till att regeringen, MSB och Försvarsmakten hålls informerade om läget inom sektorn och lämna underlag för prioritering och fördelning av resurser inom beredskapssektorn.

 

 

Varför valde du Trafikverket som arbetsgivare?

– Jag började 2019 och valde Trafikverket för att det är en arbetsgivare som kännetecknas av stora utvecklingsmöjligheter, att du kan göra en lång karriär och jobba både nationellt och regionalt med intressanta frågor. Trafikverket är stort och finns över hela Sverige vilket gör att du har kollegor på många ställen, och i beredskapsplaneringsarbetet jobbar du dessutom ofta med många olika delar av myndigheten. Vi gör också mycket av vårt arbete tillsammans med andra i det offentliga och med privata aktörer i samhället.

Minna Nyman

Titel: Chef för avdelningen Samhällsskydd och beredskap.

Utbildning (skola och examensår): Pol. mag. internationella relationer, Stockholms universitet, examen år 1997.

Vad gör du på fritiden? ”Jag tycker om att vara ute i naturen och på mitt lantställe, och upplever gärna kulturliv med vänner.”

Vad är det bästa med att jobba på myndigheten?

– Vi bidrar till samhällsutveckling. Allt vi gör kommer medborgarna till del, vårt arbete gör att vi kan ta oss dit vi behöver i vårt vardagsliv. I ett läge då Sveriges självständighet och vår frihet utmanas är det särskilt viktigt att de transporter som behövs för att försvara oss finns och fungerar. Det är ett konkret och ett mycket intressant uppdrag.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer