Karriär

Trafikverket

”Vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt”

2019-07-04

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: André de Loistedt

Maciej Zakrewski ståendes utepå gatan klädd i blå skjorta och mörka långbyxor. I bakgrunden skymtar en fasad och passerande bilar.

Intressen och behov styr medarbetarnas utveckling. Maciej Zakrzewski var tidigt intresserad av ledarskap, och på åtta år har han tagit sig till rollen som distriktschef.

Maciej Zakrzewski började på Trafikverket 2010 och kände tidigt att han ville utvecklas som ledare. Sedan dess har han haft flera olika roller, exempelvis projekteringsledare, projektledare för olika uppdrag och enhetschef. Nu är han distriktschef på Trafikverkets investeringsverksamhet i södra Sverige.

– Det vi gör på Trafikverket är en förutsättning för samhällsutvecklingen – infrastrukturen kommer först, och det var det som lockade mig hit. Vi gör Sverige närmare och vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, säger Maciej.

Maciej Zakrzewski

Titel: Distriktschef för Investering Syd.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör väg och vattenbyggnad, kandidat inom ekonomi, Lunds tekniska högskola, examen 2006.

Hur tar du dig till och från jobbet? ”Jag använder mig dagligen av infrastrukturen för att ta mig till och från jobbet. Jag är oftast i Malmö och då cyklar jag. Till Kristianstad och Stockholm tar jag tåget.”

Berätta om din roll!

– Min roll som distriktschef innebär att jag har ett ansvar över ny- och reinvesteringar i hela södra distriktet, som inkluderar Skåne, Småland, Blekinge och Öland. Några aktuella exempel är fyrspårsutbyggnaden på järnvägssträckan Malmö–Lund och nya motorvägen på E4 mellan Ljungby och Toftanäs, men vi har också gång- och cykelvägar på vårt bord. Våra projekt sträcker sig från planeringsskede till det att vi överlämnar färdigbyggd anläggning till underhållsverksamheten. Projektbudget sträcker sig från runt miljonen upp till fem miljarder kronor. När jag får redogöra resultaten som vi levererar i Distrikt Syd, då känner jag en stolthet – det driv och engagemang jag känner hos mina medarbetare är fantastiskt.

Vad överraskades du av när du började där?

– Av hur utvecklingsdriven organisationen faktiskt är. Vi jobbar hela tiden för att utvecklas, både i vår verksamhet och i samarbete med våra leverantörer där vi tar ett stort ansvar för att även de gör en utvecklingsresa

”Vi knyter samman människor.”

Berätta om ett tillfälle då du var extra stolt över din insats!

– Det första projektet jag höll i och tog fram bygghandlingar för på Trafikverket var stationen i Rosengård. Sedan dess har jag följt stationen, som driftsattes i december 2018, vid sidan av. Jag tog nyligen tåget till Rosengård med mina barn, 7 och 11 år, och det var häftigt att visa stationen för dem – det gav en fin känsla. Hållplats Rosengård är ett integrationsprojekt – vi hjälper Malmö stad att knyta samman människor och stadsdelar och jag tycker att projektet fångar vårt uppdrag väl. Det är en förmån och ett stort ansvar att vi är en nyckel i utvecklingen, men framför allt är det väldigt roligt att få vara med och bidra. Trafikverket är först i kedjan, vi visar på ett behov och löser det i samverkan med andra aktörer som kommuner, konsulter och entreprenörer. Det är unikt.

Varför borde talanger söka sig till er?

– Här är du med och formar samhällsutvecklingen. Vi arbetar för ett långsiktigt, hållbart och tillgängligt transportsystem och samhälle. Trafikverket som arbetsgivare är professionell, medarbetarna kan utvecklas i verksamheten utifrån sina arbetsuppgifter, intressen och behov. Jag är ett bra exempel; på åtta år har jag gått från projekteringsledare till distriktschef. Jag har en arbetsgivare som har utmanat mig men också gett mig förtroende, och nu är en av mina viktigaste uppgifter som chef att vara en del av mina medarbetares utveckling.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer