Framtidens kvinnor

SKF

”Vi behöver fler kvinnliga förebilder och jag är gärna en av dem”

2023-11-13

ca 2 minuter

Foto: Julia Sjöberg

När Annika Ölme tog examen från sina civilingenjörsstudier var hon en av sjutton tjejer. Totalt var de 240 studenter. Nu vill hon och SKF bidra till att ändra på det.

Annika Ölme är CTO och sitter i koncernledningen på SKF. Hon ansvarar för forskning samt produkt- och teknikutveckling på ett globalt plan. En av de stora drivkrafterna för Annika Ölme är att bidra till att branschen i allmänhet och SKF i synnerhet ska locka fler kvinnor.

– Mycket har förändrats till det bättre, även om jag är ödmjuk inför att det här är ett ämne som vi behöver fokusera på över lång tid. Förut kände jag att det här var en mansdominerad bransch med allt vad det innebar, men idag gör jag faktiskt inte det. Samtidigt ser förutsättningarna i olika ut delar av organisationen och i olika geografier.

Annika Ölme

Titel: CTO

Utbildning (skola och examensår): Chalmers Tekniska Högskola, Elektroteknik, 1998

Har du någon förebild? (Kuriosafråga):
– Bamse, om man är stark måste man vara snäll!

 

Vilka uppsidor ser du med en bättre mångfald och mer balanserad könsfördelning?

– Det finns bland annat data på att innovation drivs framåt på ett bättre sätt när det är en jämn fördelning mellan könen. Och det handlar inte bara om manligt och kvinnligt – finns det en mångfald i en arbetsgrupp ser vi att resultatet blir bättre. Sedan vill jag att fler teknikintresserade tjejer ska upptäcka en bransch där du får chansen att påverka världen vi lever i med tekniska och hållbara lösningar. Men det är också en affärsfråga, vi ser att jämställda företag enligt statistik har bättre resultat. Vi vill bli bättre och då behöver vi fler kvinnor både i ledande och andra positioner.

 

Var föddes ditt intresse för teknik?

– Det har alltid funnits där, att det blev teknik och naturvetenskapliga ämnen var självklart. Det var också då jag upptäckte den skeva fördelningen av kön för första gången. Jag var i minoritet från start och det är en drivkraft att kvinnor som kommer efter mig inte ska behöva tillhöra en minoritet på samma sätt.

”Mycket har förändrats till det bättre”

Varför tror du att män fortfarande är överrepresenterade i branschen?

– Historiskt har det varit mycket fler män i industrin. Det håller på att ändra på sig. Om vi tittar på tjejer i 11–12-årsåldern finns teknikintresset där. Problemet jag ser är snarare att dessa tjejer väljer andra vägar när de väljer utbildning än ingenjörsspåret. Jag tror att vi behöver fler kvinnliga förebilder som visar vad vi gör, det högre syftet med vad vi gör och möjligheterna som finns inom vår bransch. Och jag är gärna en av dem!

 

Vad är du själv mest stolt över med din karriär?

– Agendan vi tagit fram gällande klimatmålen och där vi tagit två viktiga beslut. Dels att vi avsätter tre miljarder kronor för gröna investeringar – vi investerar i hållbarhet. Dels har vi stoppat investeringar i fossila bränslen och teknologier. För mig och SKF är det viktigt att inte bara prata, vi gör saker i praktiken för att det här är viktigt för oss. Både ur ett samhälleligt perspektiv och ur ett affärsperspektiv. Hållbarhet, mångfald och gröna val är en viktig del i vår affär, både idag och i framtiden.

Text: Daniel Cederlund

SKF

SKF är ett globalt hållbarhetssträvande företag som erbjuder lösningar runt den roterande axeln. I kärnan av verksamheten, som etablerades för mer än 100 år, finns lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Det strategiska fokuset, som kommer göra SKF snabbare och mer beslutskraftigt, ligger inom områdena Digital försäljning, Nya affärsmodeller, Innovation, Tillverkning i världsklass, Framtida medarbetaren och Cleantech.

Dela det här inlägget

SKF Placeringar

Karriär

Artiklar du kanske gillar:

SKF
“At SKF I am entrusted with being an active change agent”
Läs mer
SKF
“SKF is an unexpected playground for engineers”
Läs mer
SKF
“The focus will be on the expertise you bring to the table”
Läs mer
SKF
“Det kändes som ett spännande val som skulle öppna många dörrar”
Läs mer