Data IT

Trafikverket

”Vi formar Sveriges nya järnväg som kommer att kvarstå i generationer”

2023-09-14

Foto: Maja Kruegle

Jonas Mellstedt leder arbetet med att ta fram tekniska systemkrav för Sveriges nya järnväg som bidrar till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Jonas Mellstedt är placerad i Linköping och projektleder arbetet med att ta fram de tekniska systemkrav som krävs för ny järnväg för att nå Trafikverkets övergripande mål. Till sin hjälp har han ett tiotal delprojektledare och deras respektive specialister.

 

– Vi ansvarar för samtliga teknikområden som berörs när det ska byggas en järnväg som exempelvis tunnlar och broar, signalsystem och kraftförsörjning, där geoteknik, driftsäkerhet och underhållsmässighet är viktiga perspektiv att ta hänsyn till. Vi genomför utredningar och driver projekt som ligger till grund för de tekniska systemkraven, säger han.

Varför valde du Trafikverket som arbetsgivare?

– Jag har jobbat med produktutveckling i privat sektor sedan 2009. Jag sökte efter en annan typ av organisation, ville testa något nytt och sneglade på Trafikverket. Då hittade jag ett gigantiskt och komplext projekt som lät väldigt spännande, sökte och fick jobbet. Det lockade mig också att jag får vara med och bidra till samhället och att forma Sveriges järnväg som kommer att kvarstå i generationer framåt.

Hur har arbetet förändrats sedan du började?

– Jag anställdes vid årsskiftet 2021–22 och då var den relativt nybildade organisationen som kallades Nya Stambanor i en uppbyggnadsfas. Ett år senare togs ett regeringsbeslut som förändrade vårt uppdrag, vilket innebär att vi nu omformar både programmet och organisationen. Det är otroligt spännande att jobba med förändringsledning, och få möjlighet att bygga upp och anpassa verksamheten så att den passar uppdraget.

Jonas Mellstedt

Titel: Projektledare.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning flygteknik. Degree of Master of Science in Mechanical Engineering. Linköpings universitet, examen 2009.  

Fritidsintresse: ”Jag improviserar gärna i köket, utan recept. Jag älskar att laga mat på rester eller hitta på något när kylskåpet är nästan tomt, då får jag vara kreativ.”

Berätta mer om komplexiteten i uppdraget med de nya stambanorna!

– Under tiden som systemet utvecklas kommer hela samhället att förändras, och vi behöver hänga med i den förändringsresan. Då det inom järnvägsbranschen är långa ledtider kommer vi att behöva anpassa anläggningens utformning efter den teknikutveckling som sker de närmaste decennierna.

 

 

”Jag har ett proffsigt gäng omkring mig.”


Hur ser stödet ut?

– Det finns ett bra stöd inom Trafikverket och inte minst i otroligt kompetenta medarbetare med lång erfarenhet. Vi har dessutom forskningssamarbeten och utbyten med flera högskolor och universitet. Myndigheten har ett stort nätverk och vi samarbetar ofta med motsvarande organisationer i andra länder som står inför liknande utmaningar som vi.

Hur ser din balans ut mellan arbete och fritid?

– Våra chefer värnar de mjuka värdena, de ser till att vi trivs och har goda förutsättningar för distansarbete. Jag har småbarn så för min del är balansen mellan fritid och arbete viktig, vilket Trafikverket är mycket duktiga på att uppmuntra.

Har dina förväntningar på Trafikverket infriats?

– Jag hade höga förväntningar redan när jag kom till Trafikverket men är ändå positivt överraskad. Jag har ett proffsigt gäng omkring mig, och här kan jag fortsätta utvecklas under många år.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer