COTF

Trafikverket

”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”

2024-06-18

Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted

Åsa Jonsson är sektionschef på Trafikverket. Öppenhet och tillit är framgångsfaktorer för Åsa och hennes team som är utspridda från Malmö till Gävle.

Åsa Jonsson började på Trafikverket 2020 som specialist på kontaktledning. Två år senare klev hon in i rollen som sektionschef för högspänningsledningar och elsäkerhet. Nu ansvarar hon för 13 specialister som är placerade runtom i landet från Malmö till Gävle. 

– Jag började 2011 på järnvägen och jobbade med kontaktledningar på olika sätt, senast med uppföljning av kontaktledningsfel, så steget till Trafikverket blev självklart, säger hon.

Åsa Jonsson

Titel: Sektionschef.

Utbildning (skola och examensår): Elutbildning, gymnasiet.

Fritidsintresse: ”Gym och trädgårdsarbete. Favoriten är vindruvsrankan som jag planterade i vårt växthus för tre år sedan.”

Berätta vad ni jobbar med!

– Vår sektion hanterar bland annat regelverk, typritningar och utveckling av kontaktlednings- och kraftsystem samt omvärldsbevakning. Vi har exempelvis ett regelverk kopplat till entreprenörernas arbetssätt och vilka roller och utbildningar de behöver ha.

Ge exempel på ett aktuellt projekt!

– Vi utvecklar felsökning på ett digitalt sätt. Via bilder kan vi upptäcka kardelbrott på bärlinan. En mätvagn samlar in tusen bilder per sekund som sedan gås igenom av en algoritm. Det gör att vi fångar upp felen innan de leder till tågstörningar. Då meddelar vi entreprenören som åker ut och åtgärdar felet.

”Steget till Trafikverket blev självklart.”

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är att jag har så olika arbetsuppgifter som innehåller allt från att granska typritningar och uppdaterade regelverk till personalvård där jag ser till att medarbetarna utvecklas, har en rimlig arbetsbelastning och bra arbetsmiljö. Jag har fantastiskt engagerade medarbetare så utmaningen kan vara att hålla dem tillbaka så att de inte jobbar för mycket.

Vad är utmaningarna med att leda dina medarbetare på distans?

– Vi jobbar nationellt och det gör att öppenhet och tillit är extra viktigt. Vi är inte samlade på en och samma plats, så att fånga dagliga signaler är en utmaning. Genom regelbundna avstämningsmöten tar jag reda på vad var och en behöver stöttning med för att nå våra mål. En viktig del är att medarbetarna hjälps åt att kompetensutveckla varandra. Det gör att det finns hjälp och stöd att få i gruppen, de sitter inte ensamma med frågor och kan hjälpa varandra vid semester eller sjukdom.

Vad är det bästa med att jobba på Trafikverket?

– Alla medarbetare! På Trafikverket jobbar vi med olika delar inom väg och järnväg, vi jobbar regionalt och nationellt, och oavsett vem man kontaktar så lär man sig något nytt. Och med våra regelverk och typritningar har vi möjlighet att kunna påverka och göra något bra för samhället.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer