COTF

Trafikverket

”Vi presterar tillsammans för att lyckas med våra leveranser”

2021-11-30

Lästid ca 2 min

Foto: Patrik Lundin

Trafikverket arbetar för att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Samarbete, dialog och kompetensutveckling bidrar till engagerade medarbetare.

Johanna Anemyr Jansson började som HR-strateg och är i dag enhetschef för det interna strategiska arbetsmiljöarbetet på Trafikverket.

– Vårt uppdrag är fantastiskt – vi jobbar med hela Sveriges infrastruktur. Det vi gör på HR skapar förutsättningar för alla medarbetare som gör olika saker för att tillsammans leverera på vår vision att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Det gör mig stolt, säger hon.

Johanna Anemyr Jansson

Titel: Enhetschef Arbetsmiljö Central funktion HR.

Utbildning: Magisterexamen med sociologi som huvudämne, Linköpings universitet, examen 2002. Universitetskurser inom arbetsmiljö och juridik.

Vad gör du när du åker tåg? ”Då svarar jag på mejl, gör kortare uppgifter och får mycket gjort. Är jag ledig läser jag tidningen Kupé eller lyssnar på en podd.”

Hur upplever du arbetsmiljön på Trafikverket?

– Det är en hög energinivå i arbetet, och jag har stor frihet i hur jag styr mitt jobb. Jag jobbar tillsammans med mycket kompetenta kollegor, och flera hjärnor tänker bättre än en.

Hur arbetar ni för en välfungerande organisation?  

– Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid är en strategi som vi har. Vi har utvecklat det och jobbar mot ett strävansmål om att ha tillgång till den kompetens vi behöver och att vi tillsammans presterar för att lyckas med våra leveranser. Nu har vi rätt resurser på plats i organisationen, vi har ett tydligt mål och en tydlig riktning. Hur vi ska göra det verkligt bestämmer vi tillsammans. Detta samtidigt som vi försöker arbeta långsiktigt, så att både verksamhet och medarbetare blir hållbara över tid.

Hur ser Trafikverket på medarbetarnas engagemang?

– Vi har ett väldigt högt engagemang, det ser vi i våra medarbetarundersökningar. Det är positivt, men kan också slå över till att bli hög arbetsbelastning. Om vi ser sådant, fokuserar vi på att sätta in rätt insatser. Medarbetarna upplever att de har jättebra kollegor, en bra dialog med cheferna och att vi gör mycket tillsammans.

”Vi har ett väldigt högt engagemang.”

Hur ser möjligheterna ut för kompetensutveckling?

– Att behålla de medarbetare vi har handlar också om att öka kompetensen, och därför jobbar vi för att ha effektivare former av kompetensutveckling. Det finns en ambition att du ska kunna börja på Trafikverket och ha en tydlig utveckling även om du inte väljer att bli chef. Alla vill inte det och då kan du exempelvis gå mot specialistspåret och bli rådgivare. Myndigheten är otroligt stor och bred så det finns möjligheter att skola om dig om du vill det.

Hur arbetar ni för en hållbar arbetsmiljö?

– Arbetsmiljön är viktig för alla och värderas ofta högst bland unga. Den är en del i HR-strategin som vi kallar ”Livet pågår”. Vi tittar på och har en dialog kring vad vi kan göra för att underlätta för medarbetarna i deras olika faser i livet för att främja ett hållbart arbetsliv. Som ung nyexad student handlar det exempelvis om att få ett bra välkomnande, bli inkluderad, få utmanande uppgifter och tydliga karriärvägar.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer