Traineeguiden

Karriär

Trafikverket

”Vi sätter förutsättningarna för att göra Sverige närmare”

2019-07-02

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Ali och agnes sittandes i Trafikverkets gröna soffor på huvudkontoret. I bakgrunden syns en stor trappa och många gröna växter.

Ali Sadeghi såg till att Agnes Lindell fick en roll som passade hennes intresseområden. Hennes uppgift är att öka kunskaperna om de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågorna.

Ali Sadeghi är direktör för verksamhetsområde Investering på Trafikverket. Han upptäckte Agnes Lindell och hennes driv och skräddarsydde därför en ny roll åt henne på myndigheten som sätter fokus på de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågorna. Agnes arbetar även i ett forskningsprojekt – det drivs av Lunds tekniska högskola och är finansierat av Trafikverket – och handlar om hur man följer upp sociala krav i kontrakt med underleverantörer.

– I Agnes såg jag en begåvning och mental kapacitet som gjorde mig nyfiken. Dessutom är hon doktorand i social hållbarhet och genom att ge henne den nya rollen ser vi till att nyttja hennes kunskap och förmåga, säger Ali.

Ali Sadeghi

Titel: Direktör verksamhetsområde Investering.

Utbildning (skola och examensår): Högskoleingenjör väg och vatten, KTH, examen 2005.

Var hämtar du inspiration? ”Från min egen omgivning, från familjen, medarbetarna och nioåringarna som jag tränar i fotboll. Jag är närvarande i det jag har omkring mig, det är både inspirerande och energigivande för mig.”

 

Agnes Lindell

Titel: Influencer of Social Sustainability & Industrial PhD student.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad, Lunds universitet, examen 2013.

Vad överraskades du av när du började på Trafikverket?  ”Jag visste redan från början att det är en kunskapsstark organisation med ett stort engagemang. Jag blev först överraskad över att det är så mycket nytänkande och nyskapande i organisationen – nu ser jag det som något självklart.”

Vad lockade dig till Trafikverket?

– Trafikverket är en beställarorganisation. Vi sätter förutsättningarna för att göra Sverige närmare och är en aktör som påverkar i tidiga skeden – och det lockade mig. Jag uppskattar också att vi har ett coachande ledarskap, vi lägger fokus på individerna och nytänk, säger Agnes.

Vad är det som gör att Trafikverket sticker ut?

– Det är en otroligt häftig myndighet som finns i hela landet, med många olika kompetenser och stora möjligheter att röra sig i organisationen. Jag har ända sedan jag började 2014 haft förmånen att ha duktiga ledare omkring mig. Jag har fått växa in i nya arbetsuppgifter och när jag har signalerat att jag vill lära mig något nytt så har det funnits ledare som mött mig i det – att Ali såg till att Trafikverket skräddarsydde en ny roll åt mig är ett bra exempel. Jag är också glad över att jag har möjlighet att doktorera i min tjänst. Trafikverket är också duktiga på att peka på balansen mellan arbetsliv och privatliv, vilket är en viktig del i en modern organisation, säger Agnes.

”Jag njuter av att få människor att växa.”

Vilka är dina tre måsten för ett lyckat ledarskap?

– Tydlighet, återkoppling och modet att säga ”– Jag vet inte”. För mig handlar ledarskapet om att jobba för och med människor. Jag njuter av att få människor att växa, och då hjälper det att ge tydliga ramar och förväntningar men också återkoppling. Jag blir stolt och glad när jag har medarbetare som andra vill ha, även om det innebär att jag får jobba extra mycket för att få fler människor att växa. Många ledare går runt och tror att omgivningen förväntar sig att de ska veta allt, men så är det inte. Man ska omge sig med de bästa medarbetarna som finns, det är de som ska kunna svaren, säger Ali.

Vilket råd hade du velat ge dig själv i början av chefskarriären?

– Det bygger på att våga lita på sig själv och sin egen intuition och lyssna på omgivningen – det kommer man långt med, säger Ali.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer