Civilingenjör

Trafikverket

”Vi står inför en spännande resa där vi blir allt mer datadrivna”

2020-06-29

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Patrik Lindström

Trafikverket tar tillvara medarbetarnas innovationskraft. Myndighetens första interna hackathon lockade fram nya lösningar som kan bidra till minskad klimatpåverkan.

På Trafikverket, som ansvarar för landets infrastrukturplanering, fångar man upp medarbetarnas idéer och innovationskraft. För att främja innovation för en hållbar framtid anordnade myndigheten ett 24-timmar långt internt hackathon i november 2019. Utmaningen var att hitta en lösning inom ramen för myndighetens målbild 2030 som bland annat innehåller minskad klimatpåverkan och förbättrad luftkvalitet. Anders Persson, it-systemutvecklare och Joakim Gåfvels, it-arkitekt, kammade hem förstapriset för sin digitala karta som visar bil- och lastbilstrafikens utsläpp av växthusgaser i realtid.

Namn: Anders Persson.
Titel: Systemutvecklare inom it.
Utbildning: Högskoleingenjör inom elektronik, Linköpings universitet, examen 2014.
Smultronställe: ”Gyllbergen är ett naturreservat strax utanför Borlänge som ger en känsla av att man är i fjällen. Dit brukar jag åka för att hämta inspiration och fylla på med energi.”

 

Namn: Joakim Gåfvels.
Titel: Arkitekt it.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Kungliga tekniska högskolan, examen 2004.
Smultronställe: ”Moje i Gagnef är idyllisk liten dalaby som präglat min uppväxt. Den har en jättemysig badsjö och en fantastiskt vacker slätt. Trots att vi bor mitt ute på landet är det nära till tågstationen.”

Hur kom ni på idén till lösningen?

– Till vardags beräknar jag restider och visar på en karta hur snabbt det går i trafiken runt Essingeleden i Stockholm i realtid. Jag ville använda vår data till att presentera vilka konsekvenser trafiken får på miljön. Då kom vi på att det skulle bli mer effektfullt om man gör det i en heatmap – ju mer koldioxid trafiken släpper ut desto starkare färger visas på kartan, säger Anders.
– Kartan har väckt intresse från olika håll och det diskuteras hur vi skulle kunna ta idén vidare, säger Joakim.

Vad skulle er lösning kunna leda till?

– Den kan väcka tankar och öka medvetenheten kring miljöfrågor när man ser vilka mängder koldioxid som släpps ut i atmosfären en vanlig vardag i rusningstid. Tanken är också att presentera utsläppet av andra skadliga gaser utöver koldioxid, exempelvis kväveoxider, som kommer från vägburen trafik, säger Joakim.
– Allmänheten kan se hur Stockholms vägtrafikmiljö ser ut just nu, och vi försöker visa den enorma skillnaden i att välja cykeln i stället för bilen. Det kan höja motivationen för pendlare att ta cykeln. Det är dessutom ett sätt att främja aktiv mobilitet som är en av våra delar i målbilden för 2030, säger Anders.

”Det vi gör skapar samhällsnytta.”

Vad kan det mer leda till?

– Genom att presentera liknande visualiseringar kan man väcka intresse för fler områden även utanför Trafikverket, säger Anders.
– I takt med att vi får in allt mer data kan vi till exempel jämföra luftkvaliteten i olika städer. Det kanske visar sig att någon stad har extremt mycket utsläpp i förhållande till sin storlek, och då kan det leda till en lokalpolitisk diskussion för att förbättra miljön, säger Joakim.

Vad innebär det att jobba i en organisation som tar samhällsansvar?

– Det vi gör skapar samhällsnytta för våra medborgare på olika sätt, och det ger en extra dimension i arbetet. Vi står inför en spännande resa där vi blir allt mer datadrivna. Med hjälp av väl underbyggda beslut ser vi till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt, säger Joakim.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer