Bra stämning viktigare än skarpa hjärnor

05/07/2019 2:16pm

Receptet på framgång är inte alltid det man tror. Studier visar nämligen att en vänlig stämning kan vara viktigare för en arbetsgrupps framgång än kunskap och talang.

År 2012 startades projektet “Projekt Aristoteles” av Google med syfte att ta reda på hur man skapar det perfekta teamet. Forskare, statistiker, psykologer, sociologer och ingenjörer arbetade tillsammans för att hitta orsaken till att vissa team inte fungerade, medan andra presterade på topp oavsett kunskapsnivå.

Google hade en föreställning om att de högproduktiva teamen bestod av de allra mest slipade medarbetarna. Men detta visade sig vara fel. I en grupp bestående av de mest slipade medarbetarna presterade många av deltagarna på individnivå i stället för att samarbeta.

Ytterligare ett hinder kan vara att dynamiken i en grupp blir för hetsig eller obekväm. Det kan nämligen leda till att människor inte vågar göra misstag eller ta risker. Vikten av att kunna dela med sig av tankar och idéer utan risken att göra bort sig är ofta nyckeln till framgång. För att få fram de bästa och mest unika idéerna gäller det helt enkelt att våga misslyckas. Studien visade att i de team där deltagarna var lyhörda för varandras känslor och tilläts göra misstag presterade gruppen bättre.

Slutsats:

1. Fel dynamik i ett team kan bidra till stress som i sin tur leder till att människor presterar sämre.

2. Fokusera på att skapa ett klimat i teamet där det råder en god stämning och respekt för varandra.

3. Att sammanföra ett gäng baserat på deras kompetens räcker inte för att garantera ett bra resultat.

4. Försök att skapa en stämning där det är högt i tak och där alla får utrymme att prata.

5. Sammanför en grupp där individerna har egenskaper som kompletterar varandra för att uppnå balans i gruppen.

6. Slutliggen: Utgå från att stämningen i gruppen gör mer för resultat än att slå ihop ett gäng skarpa hjärnor.

Dela det här inlägget