”Samhället kommer gå från hyperglobalt till mer lokalt”

09/06/2020 3:41pm

Lokalt istället för globalt, DIY-jobb och en ny digital våg som översköljer oss alla. Framtidsforskaren och ekonomie doktorn Kjell A Nordström spår en annorlunda arbetsmarknad post-corona där förändrade beteenden och nya sätt att drömma om framtiden omformar vår syn på jobb och karriär.

Näthandel, digitala mötesplattformar och kultur online. Tekniken kommer att ta över, och det kommer att gå fort, säger Kjell A Nordström. Coronapandemin har skapat världens största experiment för distansarbete och accelererat digitaliseringen i alla samhällsgrupper – helt enkelt för att vi inte haft något annat val än att använda oss av den nya tekniken när allt annat står still, säger han.
– Vi kan inte längre ta flyget till varje bolagsstämma, dra på långväga konferens eller åka taxi kors och tvärs genom stan för olika möten. Och efter att vi nu tvingats ta en paus från allt detta växer en eftertanke fram: Behövde vi verkligen allt det där? När vi ser hur effektivt och smart vi kan jobba med hjälp av digital teknik kommer vi att inse att vi lagt oproportionerligt mycket tid och resurser på fysiska möten i förhållande till den nytta vi fått ut. Många av de lösningar vi provar nu kommer att bli morgondagens vanor – det nya normala.

Att mötas via digitala plattformar fungerar i ett land som Sverige med väl utbyggd digital infrastruktur – men hur blir kvaliteten? Kjell A Nordström tror att många kommer att behöva utveckla sitt digitala mötesbeteende för att i längden kunna konkurrera med det fysiska mötet.
– Det går att beröra genom en skärm men det är mer krävande. Det funkar till exempel inte att sätta sig nyvaken framför datorn och dra sin gamla vanliga presentation. Berättelsen måste skrivas om för det här mediet. Vill du ha något sagt måste du vara förberedd, ha dramatiserat det med tydliga exempel och leverera med respekt för andras tid. Tänk som en Netflix-regissör: Hur berättar jag min story på ett så intresseväckande sätt att det funkar på skärm?

Kjell A Nordström

Gör: Ekonomie doktor, föreläsare, rådgivare och författare.
Bästa karriärtips: ”Bli sjukt bra på något! Spelar nästan ingen roll vad det är – bara du är tillräckligt bra på det.”
Elon Musk eller Jeff Bezos? ”Jeff Bezos. Det är både teknik och ekonomi i en skön kombination som driver Amazon till nya höjder.”

Förutom att tekniken kommer bli allt viktigare för att föra människor samman tror Kjell A Nordström att vi kommer se ett samhälle som går från hyperglobalt till mer lokalt.
– Under de sista 40 åren har världen fungerat som en kommersiell lekplats där nästan alla globala storföretag är sammanflätade med varandra i sina försörjningskedjor. Det har varit som ett internationellt knytkalas, men nu är festen slut och man inser att det inte är så lattjo att vara beroende av andra när gränser stängs och flygplan står kvar på marken. Jag tror att företag kommer bli mindre globala och mer lokala – och det kommer att påverka framtidens jobb, säger han och fortsätter:
– När vi nu smäller igen dörren på ett antal områden så är det inte så att den flyger upp när coronaviruset lämnat oss. Dörren kommer snarare sakta, sakta att bändas upp. Jag tror att vi kommer få ställa in oss privat, politiskt och kommersiellt på ett lokalt liv. Detta i sin tur kan göra att vi får en rörelse mot att lokala och regionala företag blir de mest lönsamma, och då kommer framtidens talanger att söka sig dit. Det blir en positiv ekonomisk spiral.

”Drömmen om yogaretreat på Bali omformuleras till vandring i Kiruna.”

För en yngre generation som är på väg ut i arbetslivet kan den förändrade spelplanen te sig läskig och osäker. Världen har på bara några månader gått från öppen till stängd och många branscher har drabbats hårt av krisen. Men Kjell A Nordström har hopp om framtiden.
– I varje kris skapas det någonting som vi inte hade kunnat skapa utan krisen. Nu föds framtidens bolag och entreprenörer – de som kan anpassa sig till en ny verklighet, ny teknik och nya beteenden. Det gäller att se möjligheterna och uppfinna sitt eget jobb, en slags DIY-lösning. Vi kommer se fler som startar eget och de små, lokala företagen kommer bli en viktig och dynamisk del av ekonomin.

Samtidigt som egenföretagandet och innovationskraften kommer att öka, är jakten på trygghet en annan sida avmyntet. Minskad globalisering, minskat risktagande och fasta anställningar framför så kallade gig-jobb är en konsekvens av pandemin, tror Kjell A Nordström.
– Vi vill inte vara lika beroende av andra längre, vi kommer att sänka den finansiella risken både som individer och firmor. Låna mindre, växa långsammare. Under osäkra tider blir fasta anställningar alltid mer attraktivt; människor söker trygghet. Att vara en giggare som rör sig helt skönt på marknaden och glider mellan uppdragen kommer inte att vara lika hett framöver.

Det är inte bara jobben som förändras efter coronavirusets framfart – även våra tankesätt och drömmar omformas efter att vi plötsligt tvingas börja leva på ett nytt sätt, menar Kjell A Nordström.
– Det som sker nu kommer att förändra både ditt och mitt beteende på ett fundamentalt sätt. Hur vi tänker, hur vi umgås, hur vi reser, vad vi drömmer om. Drömmen om yogaretreat på Bali omformuleras till vandring i Kiruna, en karriär med hela världen som arbetsplats riktas om till nischad entreprenör på hemmaplan. Människan är fenomenal på att anpassa sig!

Artikeln ”Samhället kommer gå från hyperglobalt till mer lokalt” är skriven av Therese Johansson

Dela det här inlägget