Trygghet blir allt viktigare i en osäker värld

15/06/2021 6:37am

"Att vi inte kan gå tillbaka till hur vi har jobbat innan pandemin är tydligt, nu gäller det att hitta rätt balans"

Det senaste årets pandemi har i hög grad påverkat våra liv, något som reflekteras i Universums årliga studentundersökning. Konkurrensen bland arbetsgivare fortsätter att öka. Studenter väljer i genomsnitt ut 25 arbetsgivare som de ser som intressanta, något som fördubblats under de senaste 12 åren. I en allt större grupp av intressenter blir det svårare att stå ut från mängden och därmed ännu svårare att bli vald.

Trygghet

Generation Z, de födda efter 1997, utgör nu majoriteten av studenterna. Det är en grupp som prioriterar annorlunda jämfört med generation Y. De lägger stor vikt vid en trygg anställning och hög framtida lön. Behovet av trygghet kan mycket väl ha förstärkts av pandemin och den osäkerhet som medföljt. Coronaeffekten är tydlig även i intresset för distansarbete – hela 67 procent av alla studenter kan tänka sig att jobba på distans, men samtidigt uttrycks en oro för social isolering.

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Undersökningen visar spännande förändringar i rankingen av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Spotify har klivit upp på första plats bland it-studenter och petar därmed ner Google som legat etta i tretton år. Spotify har gjort ett gediget arbete för att locka nya talanger och vi kan se att svenska företag som erbjuder likvärdiga möjligheter som de internationella bolagen anses mer attraktiva. Även läkemedelsbranschen har vunnit mark, med AstraZeneca i spetsen som klättrar i rankingen. Fintech och banker blir mer attraktiva bland ekonomer, något som säkerligen hör ihop med bolagens möjlighet att erbjuda två viktiga attribut: just trygghet och hög framtida lön.

Hållbarhet

För andra året i rad frågar vi studenterna om de skulle välja bort en arbetsgivare som inte visar ett hållbarhetsengagemang. Och för andra året i rad svarar 4 av 10 ja. Hållbarhetsfrågan är alltså en vattendelare för många unga talanger och de arbetsgivare som inte arbetar aktivt med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet riskerar att tappa 40 procent av talangmarknaden.

Framtidens arbetsplats

Nu väntar snart sommar och semester, men i takt med att vi närmar oss hösten kommer många arbetsgivare behöva ta ställning till frågan om var vi ska jobba någonstans. Ska alla medarbetare alltid vara på kontoret? Ska man vara helt flexibel och låta alla bestämma själva? Eller går det att hitta ett mellanläge? Att vi inte kan gå tillbaka till hur vi har jobbat innan pandemin är tydligt, nu gäller det att hitta rätt balans.

Claes Peyron, Managing Director Universum Sverige

Claes Peyron

Dela det här inlägget