Högre Syfte

Postnord

”PostNord är en del av en stor och snabb samhällsförändring”

2020-10-13

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Felicia Yllenius

PostNord vill leda branschens omställning mot en mer klimatsnål ekonomi. Steg för steg närmar de sig målet om fossilfrihet 2030.

PostNord gör det möjligt för människor och företag att kommunicera och göra affärer med varandra varje dag. Sofia Leffler Moberg har i hela sitt yrkesliv jobbat med hållbart företagande och miljö- och samhällsutvecklingsfrågor. Sedan 2018 är hon hållbarhetschef på PostNord.

– Att värna om miljön och agera med respekt för mänskliga rättigheter och att konkretisera det i affären har stor betydelse för företagens långsiktiga överlevnad. Kraften som vi som företag kan vara i en samhällsomställning är väldigt häftig. Lagstiftning är viktigt men kan ta tid, i ett företag kan man fatta beslut från en dag till en annan och gå väldigt snabbt fram, säger Sofia.

Sofia Leffler Moberg

Titel: Hållbarhetschef.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Lunds tekniska högskola, examen 1999.

Smultronställe: ”Vid havet i södra Sverige, på gränsen till ett naturreservat där jag hör fåglar som ändrar läten under säsongen och ser växter som inte finns på andra ställen. Det är vår plats på jorden.”

Vad har överraskat dig sedan du började på företaget?

– Den samhällsförändring som PostNord är en del av är mycket större och snabbare än jag insåg när jag tidigare såg företaget från utsidan. De frågor som är viktiga för mig, särskilt klimatfrågan, har accelererat i betydelse inom bolaget. Det hade jag inte räknat med och det är enastående roligt.

”Klimatfrågan har accelererat i betydelse.”

Berätta mer om ert hållbarhetsarbete!

– Vi har genomgått en intern resa, från att ha varit några få till att nu vara många som är delaktiga och engagerade i den klimatomställning som vi behöver driva igenom. Det kan gå väldigt snabbt i ett företag som bestämmer sig. Utvecklingen går fort och det handlar om att hela tiden göra prioriteringar. Det passar mig som går igång på att balansera intressena i bolaget. Min roll är att höja rösten för svåra frågor som annars kanske skulle försvinna i bruset.

Ge exempel på hur ni driver förändringen!

– PostNord vill driva samhällsomställning som går bortom det som vi bara gör för oss själva. Bolaget har en gemensam, tydlig målbild: vi ska vara de i vår bransch som leder omställningen mot en mer klimatsnål ekonomi, vilket bland annat innebär att vi ska vara fossilfria 2030. Eftersom vi har oerhört många fordon och många leverantörer krävs det att vi i princip ställer om en hel bransch för att lyckas. Men mitt arbete handlar om mycket mer än att vara klimatsnål, PostNords hållbarhetsmål inkluderar också ett schysst företagande och arbetsvillkor. I vår bransch är det viktigt att slå vakt om medarbetarnas arbetstrygghet. Om vi köper in transporter ska det vara från aktörer som har bra arbetsmiljö och rättvisa löner samtidigt som arbetet ska vara tryggt och säkert. Vi ska tillhandahålla samhällsservice som gör att människor kan välja att bo där de vill – det ingår i PostNords DNA. Vi ska också se till att servicen utförs hållbart med långsiktighet och medvetenhet kring hur vi hanterar våra resurser.

Postnord

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Antal medarbetare: 30 000.
Läs mer: postnord.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Postnord
”Det är intressant att jobba på PostNord som alla har en relation till”
Läs mer
Postnord
”Vi har en viktig roll – våra krav ger ringar på vattnet”
Läs mer
Postnord
”Social hållbarhet kommer bli ännu viktigare i framtiden”
Läs mer
Postnord
”Vi behövs för att vardagen ska fungera i Sverige”
Läs mer