Högre Syfte

Postnord

”Vi har en viktig roll – våra krav ger ringar på vattnet”

2023-05-29

Foto: Patrik Lundin

Ingrid Johansson, hållbarhetscontroller, vill påverka och se resultat. Det får hon på Postnord där transportutsläppen är en prioriterad hållbarhetsfråga.

Ingrid Johansson vill inte blunda för de utmaningar som logistikbranschen står inför. Efter fyra år som konsult var hon mogen att söka sig vidare till en roll där hon kan påverka mer aktivt. Idag är hon hållbarhetscontroller på Postnord och följer regelbundet upp nyckeltal och projekt inom olika områden.

 

– Den ärliga satsningen på hållbarhet var viktig för mitt val av arbetsgivare. Jag kände direkt när jag kom hit att det fanns en vilja att jobba med utmanande områden, säger Ingrid Johansson.

”Det går att driva svåra samhällsutmaningar”


Påverkan på ett djupare plan

Nej, att valet föll på Postnord var ingen slump. En bransch där transporter är en del av affären har stora utmaningar. Att Postnord har en samhällsbärande funktion har visserligen högsta prio, men parallellt står hållbarhet högt på agendan. Både den hållbarhetsgrupp som Ingrid Johansson sitter i och organisationen som helhet har stort fokus på frågan. Och genom långsiktiga beslut rör man sig hela tiden i rätt riktning.

 

– Postnord är ett branschledande företag. Här kan jag påverka på ett djupare plan och följa upp effekterna. Jag sitter med i en hållbarhetsgrupp men samarbetar också över gränserna med andra avdelningar. Hållbarhetstänket strålar ut i verkligheten på många håll.

Ingrid Johansson

Titel: Hållbarhetscontroller.

Utbildning: Master ekonomi, Handelshögskolan Göteborg, examen 2018.

Har det fysiska brevet fortfarande en samhällsbärande funktion? ”Ja, det har det. Det är viktigt att alla fortfarande ska kunna göra valet att få post i brevlådan.”

Kravställan ger ringar på vattnet

Ingrid Johansson berättar att Postnord har stort fokus på utsläpp där ett av de stora uppdragen är att jobba med att se över vilka investeringar som görs i fordonsflottan. El, biogas och HVO (förnybart drivmedel) är viktiga faktorer för att kunna lyckas.

 

– Vi jobbar med flera parallella projekt internt, bland annat gröna korridorer där det enbart är tillåtet att använda elfordon eller tanka förnybara drivmedel, i vissa regioner. Och detta byggs ut successivt. Men vi har också ett stort arbete med att sätta press på våra underleverantörer genom kravställan. Vi har en viktig roll här, vi ställer krav som ger ringar på vattnet.

 

Transparens mot e-handeln

Och det är inte bara fordonsflottan som ligger under lupp. Andra projekt och områden som pågår är att optimera energianvändningen i Postnords många fastigheter, och att förse e-handelsaktörerna med utsläppsrapporter för att på ett transparent sätt driva på en hållbar utveckling.

 

– Jag är stolt över att kunna bidra genom att hela tiden ta små steg framåt. Varje kvartal, varje år, ser jag att det blir bättre och bättre. Det går att driva igenom svåra samhällsutmaningar. Vi jobbar mot målen, är seriösa och villiga att lägga resurser, avslutar Ingrid Johansson.

Postnord

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Antal medarbetare: 30 000.
Läs mer: postnord.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Postnord
”Det är intressant att jobba på PostNord som alla har en relation till”
Läs mer
Postnord
”Social hållbarhet kommer bli ännu viktigare i framtiden”
Läs mer
Postnord
”Vi behövs för att vardagen ska fungera i Sverige”
Läs mer
Postnord
”PostNord är en del av en stor och snabb samhällsförändring”
Läs mer