Nominerade 2021

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen lockar nya målgrupper

2020-12-02

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Patrik Lundin

Nominerad 2021

Årets hederspris

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Myndighetens it-verksamhet arbetar med den senaste tekniken för att tillhandahålla ett utbud av digitala tjänster för kunder och medarbetare.

Arbetsförmedlingen har ett viktigt samhällsuppdrag – att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Myndigheten befinner sig sedan 2014 i en stor moderniseringsresa där de bland annat gör en förflyttning till digitala kanaler. Interna system byts ut för att stödja förflyttningen och rollen som expertmyndighet. Carolina Emanuelson är Talent Manager på it-avdelningen som består av drygt 500 medarbetare. Hon jobbar med extern kompetenstillförsel och intern kompetenskartläggning.
– Kompetensfrågan är ständigt aktuell och förändras med omvärlden. Jag brinner för en perfekt matchning mellan individ och organisation, säger hon.

Carolina Emanuelson

Titel: Talent Manager.
Utbildning: Personalvetenskap, Stockholms universitet, examen 2000.
Favoritapp: ”Linkedin som har relevant information kopplat till min yrkesroll.”

Lockar olika målgrupper

Carolina har sedan hon började 2017 fokuserat på arbetsgivarvarumärket och aktivt arbetat för att lyfta vikten av frågan för organisationen. Nu har hon nominerats till Årets hederspris inom employer branding.
– Jag tillhör it-avdelningen och vår verksamhet ligger långt fram i employer branding-frågan. Har man inte möjlighet att attrahera rätt kompetens kan man inte rekrytera dem. Därför har jag drivit frågan på ett utmanande och ganska modigt sätt i en traditionell myndighet. När jag började här valde jag att jobba ännu mer fokuserat med målgrupper. Systemutvecklare och designers drivs av olika saker och ser karriärutveckling på olika sätt. Vi har tittat på våra målgrupper och vilka förväntningar
och krav de har på oss som organisation för att kunna rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare vi säger att vi vill rekrytera, säger Carolina och fortsätter:
– Vi börjar redan se resultat på vårt målgruppsanpassade arbete. Vi har många fler som söker sig till oss jämfört med tidigare och vi ser en bättre matchning.

Vässad kommunikation

Nu har myndigheten tagit ett helhetsgrepp kring arbetsgivarvarumärket och hur de profilerar sig som arbetsgivare.
– Det interna arbetsgivarerbjudandet är på plats och det handlar bland annat om dig som individ, hur ditt arbete relaterar till myndighetens uppdrag och samhället i stort. Nästa steg är att nå ut med detta till våra respektive målgrupper, säger Carolina och fortsätter:
– Att hela myndigheten tar ett grepp om frågan är viktigt och vår it-verksamhet kommer också att få en skjuts av det. Det blir ett bra verktyg för hela vår kommunikation kring rekryteringsprocessen.

Den senaste tekniken

It-verksamheten jobbar med den senaste tekniken och omsätter den i verksamheten. Nya digitala system bidrar till en bättre tillgänglighet för kunderna. Samtidigt utvecklas nya stödsystem för den interna verksamheten.
– It-avdelningen har varit avgörande för Arbetsförmedlingens digitala transformation. Vi har byggt nya strukturer, system och plattformar och att både få använda den senaste tekniken och implementera den i verksamheten är dessutom mycket intressant för vår målgrupp, avslutar Carolina.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Vi har 320 arbetsförmedlingar i elva så kallade marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm och Arbetsförmedlingens organisation leds av generaldirektören. Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Vår drivkraft är att se människor växa och utvecklas. Läs mer: www.arbetsformedlingen.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Arbetsförmedlingen
It-verksamheten bygger Arbetsförmedlingens tjänster
Läs mer
Carolina Emanuelsson står utomhus med vatten i bakgrunden.
Arbetsförmedlingen
Nya grepp ger framgång för Arbetsförmedlingen
Läs mer
Carolina Emanuelsson står utomhus med stenpelare i bakgrunden.
Arbetsförmedlingen
Allt fler unga vill jobba på Arbetsförmedlingen
Läs mer
Stockholmshem
Samhällsengagemang skapar stolthet på Stockholmshem
Läs mer