Årets employer branding-team

SEB

Datadriven employer branding ger framgång för SEB

2023-11-06

Employer Branding Awards 2023

Årets employer branding-team

Foto: Patrik Lundin

SEB och företagets employer branding-arbete har genomgått stora förändringar mot att bli mer datadrivna, både internt och i kontakten med framtida medarbetare. Befintliga chefer och medarbetare vässas i sin kompetens inom digitala kanaler.

Malin Brant Lundin är sedan 2020 global chef för employer branding och ansvarar för att stärka SEB:s varumärke som arbetsgivare. Julia Holmström ansvarar sedan våren 2021 för digitala kanaler och ser till att SEB syns där målgrupperna finns.

 

– Det innebär bland annat att titta på trender, driva pilotprojekt och hitta nya arenor att utforska, säger Julia.

Malin Brant-Lundin

Titel: Head of Employer Branding.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi med inriktning marknadsföring och kommunikation, Uppsala universitet, examen 2003.

Vad är det bästa med ditt jobb? ”Vi jobbar globalt och nära andra marknader och det är en ynnest att få möta så många människor, allt från unga talanger till de som varit yrkesverksamma i många år.”

En fungerande strategi

SEB har byggt upp en långsiktig employer branding-strategi och har teammedlemmar över hela världen som jobbar aktivt med frågorna. Det handlar både om hur de attraherar nya talanger till företaget och hur de som redan jobbar på SEB kan känna ett engagemang och vara ambassadörer. Nu har SEB vunnit titeln Årets Employer Branding-team.

 

– Vi jobbar tätt ihop med marknad, kommunikation och HR. Samtidigt jobbar vi nära verksamheten och är lyhörda för vilka behov som finns. Viktigt för framgångarna är också att högsta ledningen har ett stort engagemang i frågorna, säger Malin.

Datadriven inriktning

Förutom mässor och event är en stor del av arbetet digitalt för att attrahera fler medarbetare, inte bara studenter utan även yrkesverksamma. Tech är ett särskilt område som SEB uppmärksammar.

 

– Vi har en dataanalytiker i vårt team för att mäta effekterna av det vi gör och styra mot de aktiviteter som ger bäst resultat. SEB är en av de största arbetsgivarna inom tech och vi behöver kontinuerligt rekrytera fler talanger. Och vårt arbete har gett resultat, vi får i genomsnitt 50 procent fler ansökningar jämfört med tidigare, säger Malin.

 

– Vi skapar långsiktiga relationer till talangerna genom skräddarsydd kommunikation i olika kanaler, digitala likväl som fysiska. Det handlar exempelvis om att nå dem som inte aktivt söker jobb men som vi kan locka över med vår företagskultur och värdegrund. Just nu driver vi ett pilotprojekt med team-medlemmar från employer branding och talent acquisition i Sverige och Baltikum som specialiserar sig inom det digitala. Syftet är att jobba mer datadrivet över båda teamen, säger Julia.

Julia Holmström

Titel: Digital Media Manager.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan. Examen 2017.

Berätta något som kanske inte är allmänt känt om SEB: ”Vår tidigare vd och koncernchef, Annika Falkengren, började sin karriär som deltagare i SEB:s traineeprogram.”

Fler ambassadörer

SEB Social Media Ambassador Academy är en global satsning för alla inom SEB. Medarbetarna rustas exempelvis i hur de kan stärka sina personliga varumärken på Linkedin och hur de gör för att vara aktiva i sina nätverk och attrahera talanger till SEB.

 

– Syftet är att uppmuntra fler av våra medarbetare och chefer till att dela vardagen på SEB och berätta om allt fantastiskt vi gör, säger Malin. SEB har arrangerat sitt internationella traineeprogram i över 30 år, och under hösten öppnar ansökan till nästa års trainee- och techprogram.

 

– Vi är stolta över att studenter i en undersökning via Karriärföretagen rankat vårt traineeprogram som nummer ett i Sverige, berättar Malin.

Text: Tina Lindström Carlsson

SEB

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Läs mer: sebgroup.com/career

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

SEB
Datadriven employer branding ger framgång för SEB
Läs mer
SEB
SEB:s HR-team formar framtidens arbetsplats
Läs mer
SEB
SEB:s employer branding-team tar sikte mot framtiden
Läs mer
SEB
Gemensamma initiativ stärker SEB:s employer brand
Läs mer