Nominerade 2021

Einar Mattsson

Einar Mattsson bygger varumärket inifrån och ut

2020-09-22

Text: Elsa Sjögren

Foto: Felicia Yllenius

Nominerad 2021

Årets nykomling

Einar Mattsson satsar på att låta medarbetarna kommunicera arbetsgivarvarumärket och arbetar långsiktigt för att nå sin vision om att bli den bästa arbetsplatsen inom fastighet, fastighetsutveckling och bygg.

Äkthet, långsiktighet och intern stolthet. Det är viktiga faktorer i fastighets- och byggföretaget Einar Mattssons employer branding-arbete. Lena Lind, HR-chef, och Ewelina Holm, kommunikationschef, menar att en nyckel till företagets framgångsrika varumärkesbyggande är att börja med att lyssna på och stärka de egna medarbetarna.
– Om alla som jobbar här kan bli ambassadörer stärker det oss utåt. Det är våra medarbetare som ska tala om hur det är att jobba på Einar Mattsson, säger Lena.
– Det är väldigt lätt att genomskåda något som inte är sant. Därför kan ett arbetsgivarvarumärke inte bäras av något annat än vad medarbetarna faktiskt upplever. Grundar man employer branding-arbetet i något äkta, slipper man bli synad av medarbetarna och andra, säger Ewelina.

Lena Lind

Titel: HR-chef.
Utbildning: Personalvetare, Örebro universitet, examen 1992.

Ewelina Holm

Titel: Kommunikationschef.
Utbildning: Politices magister och ytterligare kurser, Göteborgs universitet, examen 2002.

Bästa arbetsplatsen i branschen

Einar Mattssons vision är att vara den i särklass bästa arbetsplatsen i sin bransch. Det är knappast något som händer över en natt, menar Lena och Ewelina, utan bygger på långsiktigt och hållbart arbete.
– Det får hellre gå lite långsamt och att det blir rätt, stabilt och kan hålla över tid, säger Lena. En av flera satsningar på Einar Mattsson är arbetet med ett traineeprogram, som till skillnad från många andra riktar sig till personer som redan jobbar i företaget. Det är dessutom ett sätt att visa medarbetare att man satsar på den som vill ta för sig och på den bredd av olika karriärvägar som finns. Eftersom Einar Mattsson fångar en fastighets hela livscykel finns här drygt 50 olika yrkesroller.
– Det börjar i ett tidigt skede när vi anskaffar mark och ritar de nya husen. Efter att hyreshusen är uppförda lever fastigheten kvar hos oss tills den renoveras många decennier senare, och förhoppningsvis många år efter det. Det långsiktiga perspektivet är unikt och något som öppnar upp för många karriärvägar, säger Ewelina.

Satsar på självledarskap

Att bygga upp ett starkt ledarskap har varit, och fortsätter att vara, en viktig del av Einar Mattssons väg framåt. Man har satsat på olika typer av ledarutvecklingsprogram. Nu ska man även träna medarbetarna i självledarskap.
– Det handlar mycket om det egna ansvaret. Att berätta för sin chef vad man vill och vilken hjälp man kan behöva. På så sätt skapar vi ett öppet klimat där medarbetare kan ta sig framåt, säger Lena.

Samarbete mellan HR och kommunikation

Tålamod och uthållighet är viktigt för att lyckas med employer branding, menar Lena.
– När man har satt en riktning måste man hålla i den. Möjligheten att ha ett nära samarbete mellan kommunikation och HR är även det en viktig framgångsfaktor, och arbetet backas av en engagerad koncernledning.
– Det gör det lättare för oss i våra rollereftersom vi är fler personer som stärker det här arbetet internt och utåt. Tillsammans skapar vi en ännu bättre arbetsplats, avsolutar Lena.

Einar Mattsson

Familjeägda Einar Mattsson-koncernen äger, utvecklar, förvaltar och bygger hus i Storstockholm. De äger cirka 6 000 bostäder och förvaltar cirka 15 000 bostäder. De är ett långsiktigt bolag som funnits sedan 1935. Antal medarbetare: Cirka 350.

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Einar Mattsson
Einar Mattssons medarbetare skriver nästa kapitel
Läs mer
JM
JM klättrar i ranking bland ingenjörer
Läs mer
Qred
Qred har gått från 3 till 80 medarbetare på fem år
Läs mer
Einar Mattsson
Einar Mattsson bygger varumärket inifrån och ut
Läs mer