Nominerade 2021

Eskilstuna kommun

Tillsammans är ledordet för Eskilstuna kommun

2020-09-29

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Jacob Hansson

Nominerad 2021

Årets Innovatör

Medarbetarna på Eskilstuna kommun har stora möjligheter till att utvecklas och prova på olika roller och utmaningar utan att byta arbetsgivare. En av dem som tagit chansen till utveckling är socionomen Sarah Graa Holegård.

Eskilstuna kommun har drygt 9 500 medarbetare och är Sörmlands största arbetsgivare. Sarah Graa Holegård, socionom, Susanne Carlsson, HR-direktör, och Karin Tannergren, kommunstrateg HR vittnar alla tre om en arbetsplats med ett aktivt och modigt ledar- och medarbetarskap.

– Vi jobbar mycket med våra chefer och medarbetare i samspel. Vi vill utveckla alla våra verksamheter genom att involvera dem vi är till för; invånare, brukare, elever och företag, och vi ger förutsättningar för medarbetarna att vara med på resan. Det är också vår vision: Vi gör Eskilstuna – tillsammans, säger Karin.

Karin Tannergren

Titel: Kommunstrateg HR.
Utbildning: Personalvetare, Linköpings universitet, examen 2001.

Sarah Graa Holegård

Titel: Metodutvecklare socialförvaltningen.
Utbildning: Socionom, Stockholms universitet, examen 2014.

Ständig utveckling

Sarah är socionom och har provat olika roller sedan hon började på kommunen 2014. Hon började som socialsekreterare på utredningsenheten för ungdom och familj. Fyra år senare var hon involverad i en särskild satsning i Eskilstuna som förebyggande socialsekreterare.
– Då var jag ute på skolor och hade nära kontakt med personal, elever och föräldrar. Sedan två år tillbaka är jag metodutvecklare på socialförvaltningen. Under tiden har jag kompetensutvecklats internt och via universitetet. Att jag har fått möjligheten att kompetensutveckla mig under arbetstid har varit väldigt positivt, säger Sarah och fortsätter:
– Här blir man lyssnad på, ledare tar tillvara medarbetarnas idéer, och man får vara med och påverka verksamheten. Ledarna lyfter exempelvis in våra åsikter och tankar inför beslut som rör hur vi ska organisera oss och bemöta våra brukare.

Susanne Carlsson

Titel: HR-direktör.
Utbildning: Psykolog, Uppsala universitet, examen 1995.

Utbildar blivande chefer

Sarah är en av 25 kollegor inom tre kommuner som börjar ett ettårigt internt chefsförsörjningsprogram i höst. Programmet har varit igång under många år och resultaten är goda – cirka nio av tio deltagare blir chefer.
– Det ska bli spännande och det känns bra att inte behöva byta arbetsgivare för att utvecklas. Utbildningen innebär både egen personlig utveckling, självledarskap och en inblick i hur kommunen och ledarskapet fungerar. Min förhoppning är att få lära mig mer om kommunens organisation och hur man på ett bra sätt får med alla medarbetare mot en gemensam riktning, säger Sarah.

Starkt medarbetarskap

Eskilstuna kommun är nominerad till Årets innovatör inom employer branding. Susanne menar att det är ett intensivt, strukturerat och långsiktigt arbete med frågorna som ligger
bakom framgångarna.
– Att bygga vår kultur är ett arbete som har pågått under lång tid. Sarah är ett exempel på att vi har ett aktivt medarbetarskap där man kliver fram och vill bidra, och har ett ledarskap som fångar upp det med tydliga förutsättningar att driva utveckling, säger hon och fortsätter:
– Vi är en personalintensiv verksamhet som är beroende av att hitta kompetens som vill jobba hos oss, och vi är stolta över de möjlig- heter vi kan erbjuda. Här kan vi göra skillnad och bidra till Eskilstunas utveckling.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna är ett expansivt tillväxtområde i Stockholm/Mälardalen och växer snabbast i landet med cirka 1 000 nya invånare varje år. Här utvecklas infrastruktur, parker, torg, arena och badhus och högskolan byggs ut med ett nytt campus i centrum. År 2017 vann Eskilstuna Svenska Jämställdhetspriset och är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Genom långsiktiga och innovativa miljö- och jämställdhetssatsningar tar Eskilstuna tydliga kliv mot ett hållbarare samhälle.

Läs mer: www.eskilstuna.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun satsar på aktivt medarbetarskap
Läs mer
Siemens
På Siemens är du med och driver tekniken och digitaliseringen framåt
Läs mer
Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fortsätter växa
Läs mer
Ericsson
Ericsson sjuder av innovationskraft
Läs mer