Universum Awards 2020

Midroc

Så skapas den interna kulturen på Midroc

2020-09-22

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

På Midroc är alla medarbetare med och bidrar till den långsiktiga kulturen. Ett gemensamt språk och visualiserande tankemodeller för hela koncernen bidrar till en genuin förståelse och ett tydligt arbetssätt.

Midroc är en koncern som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Den interna kulturen är sedan länge en prioriterad fråga och en av dem som jobbar aktivt med den är Moa Wennström, HR Manager. Nu har hon tilldelats priset som Årets innovatör inom employer branding.
– Jag är glad över priset men vill betona att det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom framgångarna. Vi har en engagerad koncernledning och en hängiven HR-organisation. Det som ger full effekt är när alla medarbetare och ledare är med på kulturresan – det är vi tillsammans som bygger vår kultur. Med de beståndsdelarna blir det lättare för oss att kommunicera vårt arbete, säger Moa.

Titel: HR Manager.
Inspireras av: ”Medmänniskor, jag upplever att vi växer som människor genom att ta in andras perspektiv.”

Långsiktigt arbete

Moa började sommarjobba på Midroc 2008, gjorde sin praktik på företaget och trädde därefter in i rollen som HR-assistent 2010. Hon har därmed varit med i den långsiktiga kultursatsning som Midroc drivit sedan många år.
– Kultursatsningen har bland annat bestått i att ta fram ett gemensamt språk och kommunikativa tankemodeller. De gemensamma modellerna kan användas dagligen och bidrar till att vi får en tydlighet och delaktighet i vårt arbete, säger Moa och fortsätter:
– Det gemensamma språket gör att vi får en tydlig effekt i det vi gör. Det kan vi använda i olika situationer, till exempel när vi startar eller avslutar ett projekt.

För att implementera det långsiktiga kulturarbetet tar man hjälp av koncernens egna affärsskola –Midroc Business School som anordnar interna utbildningar och utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare. Dessutom arrangeras medarbetarskapsdagar för alla nyanställda.
– Vi tror att vårt kulturarbete får störst effekt om vi arbetar aktivt med både ledarskapet och medarbetarskapet på samma gång. Alla medarbetare får tillgång till samma tankemodeller och dialogverktyg, som till exempel gruppdynamik, vilket underlättar arbetet för hela arbetsgruppen, säger Moa.

Det familjära företaget

Midroc är den stora koncernen som samtidigt kan upplevas som det lilla företaget.
– Vi har lyckats kombinera fördelarna av det stora med känslan av det lilla företaget. Medarbetarna har möjlighet att vara självstyrande och entreprenöriella samtidigt som de kan finna styrka i det gemensamma. Det finns en genuinitet och ett engagemang i kombination med det familjära som verkligen symboliserar Midroc, säger hon.

“Det är vi tillsammans som bygger vår kultur.”

Utvecklande trygghet ger engagemang

En fördel som många medarbetare lyfter fram på Midroc är stor frihet och möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. En viktig faktor för det är det som Midroc kallar ”trygghet som utvecklar”.
– Har du en trygghet i vem du är, vad du ska göra och vad företaget vill så blir det utvecklande. Då kommer du att trivas och bidra till ett högt engagemang, säger Moa.

Midroc

Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Vi är 3600 medarbetare och under 2017 omsatte vi 6,7 miljarder kronor. Läs mer: www.midroc.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Trafikverket utser Årets infrastrukturtalang
Läs mer
Skanska
Starka värderingar och gott ledarskap på Skanska
Läs mer
JM
Starka ambassadörer ger framgångar för JM
Läs mer
Eva Brike står i en blå blus och vilar armarna mot en hög bänk.
Resurs Holding
Medarbetarna skapar bilden av Resurs Holding
Läs mer