Vinnare Employer Branding Awards 2020

Almi

Samhällsnytta och högre syfte lyfter Almi

2020-12-02

Text: Fridah Jönsson

Foto: Patrik Lundin

Employer Branding Awards 2020

Årets employer branding-företag

De får ständigt höga betyg i interna mätningar, de tilldelas externa priser inom HR och anställer nya medarbetare i en tid då många företag måste säga upp personal. Med hjälp av strategier och ett aktivt mångfaldsarbete gör Almi succé inom HR frågor.

Employer branding är ett ständigt pågående arbete. Det vet Linda Gerdin, HR-ansvarig på Almi för mångfald, rekrytering och just employer branding. Hon har jobbat på Almi i sex år och under de åren har hela HR-teamet jobbat utifrån en strategi med olika initiativ som har stärkt Almis profil.

Eva Ottne

Titel: HR-direktör.
Utbildning: Fil. kand. i personal och ledarskap, Stockholms universitet, examen 1999. Diplomerad organisationskonsult, Humanova, 2009.

Linda Gerdin

Titel: HR-ansvarig för employer branding, rekrytering och mångfald.
Utbildning: Stockholms universitet, fil. kand. i beteendevetenskap med personalinriktning, examen 2004.

Intensiva tider – högt engagemang

Almi har fått fina resultat i sina interna mätningar om arbetsglädje och på Brilliant Awards 2020 utsågs de till Årets förändringsresa.
– Hela Almi har bidragit till denna resa, och till att stärka Almis employer brand i stort, berättar Linda. Vi har byggt en bra grund utifrån ett värdegrundsarbete och kompetensutveckling för chefer och medarbetare, och en god process för medarbetarsamtal och uppföljning. Utöver det har vi haft fokus på arbetsmiljön och arbetet med allas lika rättigheter och möjligheter. Vi har otroligt duktiga ledare och medarbetare som lever Almis värdegrund. Nu under coronakrisen gjorde vi en pulsmätning internt som visade ett högt engagemang och en stolthet över att jobba på Almi – trots att vi haft en högre stress och arbetsbelastning än tidigare. Vi märker att dagens kandidater vill bidra till ett högre syfte, vilket man ju får här då vi faktiskt skapar samhällsnytta. Det som också attraherar med just Almi är att man får jobba med både entreprenörer och innovation.

Anställde istället för att permittera

Eva Ottne är HR-direktör på Almi och instämmer i att många befintliga och blivande medarbetare värdesätter samhällsaspekten av att jobba på företaget.
– När vi frågar kandidater och medarbetare varför de vill jobba här är det alltid många som svarar att det är för samhällsnyttan, man vill känna att man bidrar. Under coronakrisen när många företagare befann sig i en kritisk situation kunde våra medarbetare hjälpa dem på olika sätt. Det är en fantastisk känsla att få bidra till ett företags överlevnad under de svåra förhållanden som Corona inneburit, då får man verkligen uppleva vilket meningsfullt arbete vi har. När många andra företag behövde permittera hade vi förmånen att anställa många nya medarbetare för att klara av uppdraget.

Utforskar begreppet kompetens

I Lindas roll som HR-ansvarig ingår flera olika områden. Ett av dem är mångfald, vilket genomsyrar hela verksamheten och börjar redan i rekryteringen.
– Vi arbetar med en inkluderande och kompetensbaserad rekrytering där vi i varje steg säkerställer att vi sänker onödiga trösklar för att attrahera en större mångfald. Vi tittar på vad kompetens faktiskt innebär, kan till exempel en viss typ av nätverk vara en kompetens? Och så är vi noga med en strukturerad kravprofil och vad vi signalerar i annonseringen. Vi säkerställer också att vi inte tappar kursen under rekryteringens gång utan håller oss till kravprofilen och inte börjar gå på magkänsla. Vi säkerställer självklart att vi inte diskriminerar, det är en hygienfaktor, men den stora utmaningen är att attrahera en mångfald av kompetens, avslutar Linda.

Almi

Almi AB investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Läs mer: www.almi.se  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eva står vid ett bord med en grön växt på sin högra sida och ler mot kameran.
Almi
Digitalt ledarskap – det nya normala på Almi
Läs mer
Almi
Digitalt ledarskap – det nya normala på Almi
Läs mer
RISE
”En självklar arbetsgivare för ingenjörer och forskare”
Läs mer
Orange Cyberdefense
Orange Cyberdefense ska säkra den digitala framtiden
Läs mer