Vinnare Employer Branding Awards 2021

TRR

TRR bidrar till en hållbar arbetsmarknad

2021-10-05

Lästid ca 2 min

Vinnare Employer Branding Awards 2021

Årets Inspiratör

Foto: Felicia Yllenius

TRR har ställt om sin verksamhet till att bli än mer digital. Med syftet att stärka Sverige breddar de nu sitt erbjudande för att få allt fler att ta ett ökat ansvar för sin kompetensförsörjning.

TRR är en trygghetsorganisation som stärker svensk konkurrenskraft genom att agera smörjmedel på arbetsmarknaden. Stiftelsen ägs av samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv. Lennart Hedström är vd sedan slutet av 2016. 

– Det bästa med TRR är att vi gör gott i samhället. Vi gör skillnad varje dag för både individ, företag och samhälle. Vi är stolta över en hög lösningsgrad –  av 1 000 personer som kommer till oss hittar 95 till 96 procent en ny lösning, säger han.

Lennart Hedström

Titel: Vd.
Utbildning: Fil. kand. inom Human Resources, Mittuniversitetet, examen 1988.
Råd till dig som är på väg ut i arbetslivet: ”Kompetensplanera istället för karriärplanera. I dag försvinner yrken och roller snabbt medan vissa kompetenser alltid kommer att vara efterfrågade.”

Pekar ut riktningen

Lennart har vunnit titeln Årets inspiratör. Han har en förmåga att inspirera medarbetarna genom sin ledarstil som till stor del går ut på att visa målbilder och peka ut en riktning. 

– Jag förstod tidigt att man inte kan motivera andra personer. Däremot kan man som chef skapa förutsättningar så att medarbetarna själva hittar sin egen inre motivation, säger han och fortsätter:

– En viktig sak som chef är att inte stå i vägen. Att skapa förutsättningar så att medarbetarna kan vara den bästa versionen av sig själva. Det skapar en oerhörd utveckling om individen får nyttja sin fulla potential.

Breddar verksamheten

Historiskt sett har TRR varit en omställningsaktör för företag som varslar sina anställda. Från den 1 oktober 2022 ska de även vara en arbetslivsexpert som påverkar den svenska arbetsmarknaden i ett betydligt tidigare skede. Förberedelserna har pågått sedan våren 2020. 

– Vi ska rikta oss mot 1,1 miljoner privata tjänstemän i anställning. Tjänstemännen kan vända sig till oss för stöd när de vill kompetensutveckla sig. Våra ägare har gjort en överenskommelse med staten där de går in och förstärker vårt erbjudande, säger Lennart och fortsätter: 

– Vår roll som arbetslivsexpert gör att vi nu förstärker vår egen kompetens och vi behöver exempelvis anställa de bästa inom studie-, karriär- och yrkesvägledning, och it-personer som kan utveckla nya digitala karriärplattformar.

“Vi har nu en geografiskt oberoende leverans.”

Digitaliseringen ger effekt

Före coronapandemin hade TRR framförallt fysiska gruppaktiviteter och jobbade med fysiska möten mellan rådgivare och klienter i omställning.  

– Under pandemin har vi i stället fördelat arbetet på våra medarbetare i hela landet. Vår verksamhet går otroligt bra – vi har fått en geografiskt oberoende leverans och en jämn arbetsbelastning, säger Lennart. 

 

2019 hade TRR 14 500 klienter, 2020 var siffran 29 000. 

– Trots att vi fick en fördubbling av inflödet klarade vi det med samma bemanning just för att vi förberett och jobbat på det digitala arbetssättet. Genom dagliga webbinarier och digitala workshoppar har vi upprätthållit verksamheten, och dessutom kunnat bredda vårt tjänsteutbud. Det är ingen som önskar en pandemi, men vi har verkligen förflyttat oss flera år framåt i tiden genom att jobba digitalt, säger Lennart. 

Text: Tina Lindström Carlsson

TRR

TRR är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb. TRRs värdegrund bygger på tillit, engagemang och resultat. Tillit och engagemang finns med i allt vi gör. Därför når vi goda resultat. Läs mer: www.trr.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

TRR_LennartHedstrom

Frilansbild.
TRR
Stolthet och syfte genomsyrar TRR
Läs mer
TRR
TRR hittar styrkan i ett högre syfte
Läs mer
SEB
Fokus på att möta den nya tidens behov på SEB
Läs mer
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät vill få fler till energibranschen
Läs mer