Data/IT Professionals

Trafikverket

”För de som har viljan har Trafikverket möjligheterna”

2019-12-13

Johan Kvarnström står lutad mot en vägg med stora fönster i bakgrunden.

Trafikverket – med vision om att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – har ökat i attraktivitet bland studenter. Tre kategorier utmärker sig: ekonomi, it och högskoleingenjörer.

Systemvetaren Johan Kvarnström jobbar som verksamhetsarkitekt för underhåll på vägsidan på Trafikverket.

– Jag är lite rastlös av mig och därför trivs jag med att det är så stor variation på arbetsuppgifter. Sen får jag jobba med duktiga och kompetenta människor vilket är kul och lärorikt, säger han.

Johan Kvarnström

Titel: Verksamhetsarkitekt vägunderhåll

Utbildning: Systemvetenskap, kandidatexamen i informatik, Högskolan Dalarna, examen 2000. Certifierad itarkitekt.

Berätta vad du jobbar med!

– Jag jobbar i huvudsak med förändringar och verksamhetsutveckling för underhåll på vägsidan, som ofta handlar om att beskriva nuläge och önskat läge. Vägar och järnvägar behöver fungera, därför är en del av mitt jobb att prioritera vad vi behöver göra för att åstadkomma lyckade förändringar. Jag arbetar exempelvis med informationsflöden för att säkra att vi har bra information om anläggningen.

Hur utvecklas du av att arbeta på Trafikverket?

– Jag får ta mycket eget ansvar och jag får jobba med olika saker vilket gör att jag får kompetens inom många olika områden. Jag har en it-bakgrund, men numera kan jag exempelvis prata om olika beläggningstyper eller om de ingående delarna på en bro.

Varför tror du att ni ökar i popularitet bland unga?

Vi säkrar en fungerande infrastruktur. Det är grundläggande delar i samhället som berör alla människor, och något som alla kan relatera till. Teknikutvecklingen och digitaliseringen är intressanta områden som syns tydligt i vår bransch, till exempel elektrifieringen och självkörande bilar. Dessutom är Trafikverket en stor arbetsgivare som satsar mycket på kompetensutveckling, och det går att göra karriär inom företaget, säger Johan och fortsätter:

– Kompetensområden som jag tror vi kommer att ha ytterligare behov av framöver är inom Analytics, Artificiell Intelligens, Machine Learning och Big Data. Säkerhet och informationssäkerhet är högaktuella områden. Genom att använda olika data kan vi ta bättre beslut, proaktivt och riskbaserat, och exempelvis identifiera fel i anläggningar innan något händer.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Patricia Ahonen, Trafikverket, Trollhättan
Trafikverket
”Chefer och kollegor är omhändertagande och pushar mig framåt”
Läs mer
Jenny Andersson Trafikverket HK
Trafikverket
”Här kan jag rikta min karriär mot det som intresserar mig”
Läs mer
Trafikverket
”Det dyker hela tiden upp något nytt som inspirerar”
Läs mer
Trafikverket
”Jag omringas av kompetenta och erfarna människor”
Läs mer