Branschbäst Student

Trafikverket

”Jag omringas av kompetenta och erfarna människor”

2021-05-11

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Branschbäst Student

Offentlig sektor

Branschbäst loggaBranschbäst

Philip Bratt började på Trafikverkets traineeprogram 2019 och anställdes samtidigt som projektingenjör. Nu har han siktet inställt på att bli projektledare.

Redan under högskoletiden visste Philip Bratt att han ville jobba i team och projektform. Han antogs till Trafikverkets traineeprogram 2019 och är nu projektingenjör på Investering järnväg/väg. Han jobbar bland annat i team för att bygga grön infrastruktur som faunapassager över vägar för att få djur att passera på ett säkert sätt.

– Jag gillar att arbeta i projekt och vill jobba som projektledare när jag är redo för det. Att jag omringas av kompetenta och erfarna människor på Trafikverket gör att jag utvecklas. Många är längre fram i karriären och har mycket att dela med sig av, säger Philip.

Philip Bratt

Titel: Projektingenjör.

Utbildning (skola och examensår): Högskoleingenjör inom industriell ekonomi, Linnéuniversitetet, examen 2019.

Vad gör du helst på fritiden? ”Jag har ett stort intresse för träning och är aktiv inom triathlon. Jag tycker om att resa, vara utomhus och umgås med min familj.”

Vad är det i projektformen som lockar dig?

– Att det är tidsbestämt, utmanande och du samverkar med andra för att nå samma mål. Och du behöver ta tuffa beslut längs vägen. Det är lärorikt att jobba med flera olika projektledare som lägger upp arbetet på sitt sätt. Det gör att jag lär mig mycket och kan forma min egen projektledarstil.

Hur upplevde du traineeprogrammet?

– Det var jätteroligt och spännande, speciellt under det första halvåret innan coronapandemin satte stopp för resor och träffar. Trafikverkets traineeprogram är väl utarbetat och att det finns så många olika roller är en styrka. Redan när jag anställdes som trainee fick jag rollen som projektingenjör vilket har gjort att jag snabbt kunde komma in i jobbet. Det är ansvarsfullt av myndigheten att fortsätta driva och genomföra traineeprogrammet under en pågående pandemi. Det tyder på att vi tar kompetensutveckling och att säkra upp rätt kompetens på allvar.

Berätta om ditt sidoprojekt som handlar om digitalisering!

– Jag jobbar i ett projekt för att fånga upp det yngre perspektivet med syftet att driva anläggningsbranschen framåt inom digitaliseringen. Hösten 2020 samlade vi uppemot 30 unga branschmedarbetare med max fem års arbetslivserfarenhet för att diskutera vad som behöver komma framåt. Vi sammanflätar resultatet med hela anläggningsbranschen. Det gör vi för att visa på ett nytt perspektiv som inte beaktats tidigare. Och jag tror det är viktigt att digitaliseringen drivs framåt för att vi som bransch ska kunna vara konkurrenskraftig bland studenter.

”Jag gillar att arbeta i projekt.”

Har du fler sidoprojekt som är viktiga för dig?

– Ja, jag arbetar i ett utvecklingsprojekt inom Trafikverket som arbetar för att effektivisera och höja kvaliteten på vår hantering av planläggningsprocessen. En del av detta är även att nyttja digitaliseringens möjligheter, vilket jag själv tycker är väldigt intressant. Det är lärorikt att arbeta nära projektledningen i ett utvecklingsprojekt där det tillämpas ett mer lättrörligt, agilt, arbetssätt.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Patricia Ahonen, Trafikverket, Trollhättan
Trafikverket
”Chefer och kollegor är omhändertagande och pushar mig framåt”
Läs mer
Jenny Andersson Trafikverket HK
Trafikverket
”Här kan jag rikta min karriär mot det som intresserar mig”
Läs mer
Trafikverket
”Det dyker hela tiden upp något nytt som inspirerar”
Läs mer
Johanna Reyier Trafikverket HK
Trafikverket
”Vi har en av landets största it- och telekomavdelningar”
Läs mer