Google är den mest attraktiva arbetsgivaren i Norden

23/12/2020 10:23am

Google, Microsoft och Sweco ligger i topp när proffessionals avslöjar sina bästa arbetsgivare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Den nordiska rankingen är sammanställd från Universums undersökning bland professionals i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den visar åsikter och preferenser kring karriär och arbetsliv från 38.489 yrkesverksamma från de nordiska länderna.

Vilka karriärpreferenser är viktiga för de fyra nationaliteterna?

På frågan om deras preferenser för potentiella arbetsgivare prioriterar yrkesverksamma i Norden arbetsgivare som visar respekt för sina medarbetare, har ledare som stöder utveckling och erbjuder konkurrenskraftiga grundlön samt höga framtida intäkter totalt sett.

Svenska och danska yrkesverksamma värderar balans i arbetslivet, inspirerande syfte och inspirerande ledarskap i större utsträckning jämfört med resten av Norden. Finländska yrkesverksamma fokuserar mer på prestige, norska yrkesverksamma värdesätter företagens sociala ansvar istället.

Nöjd med sin nuvarande arbetsgivare?

Genomsnittlig nöjdhet med nuvarande arbetsgivare och genomsnittlig rekommendation av nuvarande arbetsgivare var liknande mellan de nordiska länderna. På en skala från 1-10, sträcker det sig mellan 7,14-7,53.

Över hela Norden är den genomsnittliga nöjdheten och sannolikheten att rekommendera den nuvarande arbetsgivaren högst bland IT-sektorn.

Byta arbetsgivare

På frågan om det finns intresse att byta arbetsgivare inom de närmaste sex månaderna svarade cirka 20% av alla yrkespersoner "ja". Finländarna är mest angelägna om att byta arbetsgivare inom ett år. Särskilt inom Ekonomi som affärsområde (24%) såväl som inom Teknikområdet (20%). Bland IT-sektorn är danskarna mest angelägna att byta arbetsgivare inom 6 månader (20%), följt av svenskar (19%). Norrmän är minst benägna att byta arbetsgivare, även när de frågades om byte inom fyra år, svarade 22% "nej".

Detta innebär att konkurrensen om talangerna ökar, och det är ännu viktigare att differentiera sig och sticka ut som arbetsgivare med rätt budskap till sin målgrupp.

Dela det här inlägget