”Kvaliteten på våra relationer avgör kvaliteten på vårt liv”

09/11/2020 10:08am

Eriks pappa tävlade i OS och hade nått sin dröm. Han var framgångsrik och lyckad. I alla fall utåt sett. När han sedan gick bort, endast 37 år gammal, väcktes Eriks intresse för lycka och vad som gör livet meningsfullt. Jag insåg ganska snart att psykisk hälsa och inre utveckling kan vara en av vår tids viktigaste utmaningar, säger Erik Fernholm, grundare av 29k.

”FÖLJ DINA DRÖMMAR!”, ”gå din egen väg!” – hur ofta har du inte fått höra det? Redan i unga år är detta något vår omgivning uppmanar oss att göra. Men de som följer sina drömmar, och lyckas, hur mår de egentligen? Är de lyckliga? Detta är något som Erik har ägnat större delen av sitt vuxna liv åt att ta reda på.
– Jag fick tidigt i livet uppleva att människor som utåt sett är framgångsrika ändå kunde må väldigt dåligt. Då började jag läsa allt som fanns om hjärnforskning, antropologi och motivationsforskning för att försöka förstå vad som egentligen skapar ett meningsfullt liv.

Ju sämre vi mår desto sämre mår omvärlden

Ju mer Erik satte sig in i ämnet desto tydligare blev det för honom att det fanns ett starkt samband mellan det som får oss att må dåligt och det som skapar ett ohållbart samhälle.
– Om vi ser till de globala miljömålen som satts upp och klimatutmaningen vi står inför så har det inte hänt en stor förändring än, även fast vi vet att det är akut. Och det beror på att vi ännu inte fått folk att bry sig om de här målen, säger Erik och fortsätter:
– Har man en hel kontinent som vaknar upp varje morgon och tänker ”vad vill jag?”, då är det omöjligt att nå de globala målen som handlar om hur vi gemensamt måste adressera vår omvärld.

Vem är du?

Om någon ber dig berätta om dig själv eller frågar dig vem du är, pratar vi ofta om våra intressen, vårt jobb eller vår bakgrund. Vi är itutade en story om att vi alla är individer.
– Det här sättet att definiera sig själv slutar ju med att vi definierar det som är bäst för just mig. Du definierar dig själv som om du inte satt ihop med din familj, dina vänner, miljön, samhället, vårdsystemet, skolsystemet, vägarna eller ekosystemet. Och det är inte så det fungerar – världen sitter ihop på så många fler sätt än vad vi
blivit lärda.

Erik Fernholm

Ålder: 34 år.
Gör: Vd/medgrundare av 29k samt föreläsare.
Bor: I Nackaskogen i Stockholm.
Intressen: Passionen för en bildningsrevolution i samhället och stöd till de som behöver det tar rätt mycket av min tid. Annars älskar jag trädgårdsarbete, snickeri och brädspel med familjen.

Vi är frånkopplade vår kropp

Erik menar att vi måste åt ett inre skifte för att få till ett yttre skifte. För att skapa ett meningsfullt liv men också ett mer hållbart samhälle behöver vi brygga över sådant som vi är frånkopplade i dag. Vår kropp till exempel.
– Många tror ens intelligens är ens tankar och att känslor är en ”lägre” form, tänk till exempel på orden genomtänkt och känslostyrd. Forskning visar dock att den intelligens som hanterar mest information och flest beslut är just ens känslor och kropp. Så vi måste lyssna mer noga på våra förkroppsligade signaler och se dem som meningsfulla.

Vikten av gemenskap och relationer

Vi har också blivit frånkopplade varandra, menar Erik. Vi är byggda för gemenskap och att vara i relationer med andra.
– I dag känner många människor meningslöshet. Innan pandemin var det elva procent som käkade antidepressiv medicin – i dag har den siffran tredubblats. En anledning är att vi under denna period varit ännu mer frånkopplade varandra. Det visar att kvaliteten på våra relationer avgör kvaliteten på vårt liv.

”Vi har gjort konsumtion till vår nya religion”

Ytterligare en frånkoppling handlar om att vi ser oss som konsumenter av både samhället och miljön. Vi har gjort konsumtion till vår nya religion, menar Erik.
– Söndagsutflykten går inte längre till kyrkan utan till Mall of Scandinavia för att putsa upp våra personliga varumärken. Har vi en ekonomi som drivs av konsumtion men bara en planet så går inte ekvationen ihop, och nu börjar konsekvenserna synas.

Gör ditt mål dig verkligen lycklig?

Vidare berättar Erik att de mål vi sätter upp för oss själva påverkar vårt mående. Många mål sväljer vi per automatik för att vi tror att de kommer göra oss lyckligare och ge oss mervärde. Få mer i lön, bli mer vältränad eller mer framgångsrik är exempel på vad Erik kallar externa mål.
– Människor som har externa mål är nästan alltid olyckligare. Både under resans gång och även om de sedan når sitt mål, säger Erik och fortsätter:
– Men de som istället väljer pågående mål, som att ”förbättra relationen med min mamma”, eller ”bli mer modig”, väljer ett mål som hela tiden fortsätter ge avkastning. Och personer med sådana inre mål mår oftast mycket bättre, både under resans gång och när de uppnått sitt mål.

29k – självhjälp utan att vara själv

Intresset för människans tänkande ledde till att Erik 2016 grundade 29k – en plattform där användaren får olika övningar för att minska på stress, hitta en större mening med livet och förbättra sina relationer. Som terapi tillsammans med andra och tillgängligt via ens telefon. Namnet kommer av att vi lever i genomsnitt 29 000 dagar.
– Nedstämdhet och ångest blir bara vanligare och vanligare. Vi måste lyckas hjälpa fler människor i större utsträckning än vi gör i dag för att inte psykisk ohälsa ska öka ännu mer, säger Erik och fortsätter:
– Och anledningen till att terapi fungerar beror till stor del på att någon verkligen lyssnar på en. Det är kvaliteten på relationen som skapar välmående och utveckling. Därför har vi skapat en plattform där man går igenom psykologiska upplevelser tillsammans med andra.

”Det blir djupa och förtroendeingivande samtal”

Kurserna i appen grundar sig på forskning från över 50 psykologer och forskare från hela världen, bland andra Karolinska Institutet och Harvard University. Kurserna handlar om relationen med andra och sig själv, värderingar och stress. Tillsammans med en grupp andra deltagare arbetar man med en övning i veckan, som man sedan diskuterar via videosamtal.
– Det blir ofta djupa och förtroendeingivande samtal vilket är häftigt eftersom det är en grupp människor som inte alls känner varandra.

Yoga Girl Rachel Brathen

Samarbetar med Yoga Girl

Appen fick en bra start och efter 48 timmar hade den 20 000 nedladdningar i App store. De har även flera olika samarbeten på gång. Bland annat har de ingått partnerskap med en av Sveriges största influencers Rachel Brathen, även känd som Yoga Girl, förre generalsekreteraren för FN, Jan Eliasson, och svenska staten.
– Yoga Girl kommer gå en av våra kurser och tillsammans med Jan Eliasson har vi tagit fram en kurs som kommer handla om hur man kan stå för det man tycker är viktigt i livet även i utmanande situationer. Dessutom kommer alla inom den svenska staten under hösten att erbjudas ett program om att hantera stress och snabba förändringar.

”Med appen kan vi göra verktygen tillgängliga för alla”

Målet med 29k är att skapa en arena där fler människor kan få stöd och möjlighet att landa i sina värderingar.
– Vi tror inte att vi kan lösa det här på egen hand, men med hjälp av tech tror vi att vi kan skapa ytor där människor kan få stöd och meningsfull hjälp. Forskningen är glasklar och psykologiska verktyg finns – problemet har varit tillgänglighet och användarvänlighet. Med appen kan vi göra verktygen tillgängliga för alla. Många som gått kursen säger att den har förändrat stora delar av deras liv, vilket är superhäftigt. Ju fler människor som mår bra, känner mening och lycka, desto fler människor kan vara med och bygga ett hållbart samhälle, avslutar Erik.

Eriks 4 tips till utveckling

1. Förbered dig på att ha olika karriärer
Var beredd på att ha ett tiotal karriärer. I dag “blir” man inte längre något – kolla bara hur många i arbetslivet som jobbar med det de faktiskt studerade.

2. Experimentera
Testa dig fram, tidigt. Vill du bli grafiker eller veterinär – åk ut till arbetsplatsen och känn in om det passar. Bilden i ditt huvud skiljer sig ofta avsevärt från verkligheten.

3. Lär dig lyssna på ditt inre och yttre
Du är del av en generation som behöver ta mer ansvar än de tidigare har gjort och första steget är ofta att förstå dig själv. Livet handlar om att hitta sin gåva och sedan ge bort den.

4. Hungra efter att lösa problem
Sträva efter att lösa problem på ett bättre och bättre sätt. Träna dagligen på “meta-förmågor” som kan appliceras på vilket problem som helst; perspektivtagande, flexibilitet, empati och öppenhet.

Artikeln ”Kvaliteten på våra relationer avgör kvaliteten på vårt liv” är skriven av Manja Bååth. Foto: Christian Gustavsson

Dela det här inlägget