”Intraprenörer är doers som aldrig stannar upp”

20/08/2019 7:00am

Entreprenör är ett vedertaget begrepp, men vad är egentligen en intraprenör? Enligt Magnus Klofsten (bilden), professor i entreprenörskap vid Linköpings universitet, rymmer rollen handlingskraft, visioner och en stor dos mod.

Vad är egentligen en intraprenör?

– På många sätt liknar en intraprenör en entreprenör, den stora skillnaden är att intraprenörer gör experimentella saker inom ramen för ett företag eller organisation, istället för att driva eget. Bakom ett företags innovationer och nyskapande idéer finns det ofta en intraprenör som har varit drivande och handlingskraftig.

Vem passar som intraprenör?

– Den som har förmågan att upptäcka möjligheter och göra något av dem. En intraprenör stannar inte vid problemlösning – hen kan göra verklighet av en idé. Detta genom att mobilisera resurser, arbeta i nätverk och kunna leda ett team, både internt och ofta även med hjälp av externa resurser. Utveckling och innovation sker inte i ett vakuum, man måste få folk med sig på resan för att lyckas.

”Måste våga vara lite ‘otrogen’ mot det egna företaget.”

Vilka egenskaper krävs?

– En intraprenör är en doer som aldrig stannar upp och är nöjd, de är drivande personer som gör många olika avtryck i verksamheten. I rollen måste man ha mod – ofta krävs det nog ett större mod att vara intraprenör än entreprenör. Det finns alltid en kultur inom företaget att ta hänsyn till. Saker som alltid har gjorts på ett visst sätt, kollegor som har synpunkter på det du gör och dolda strukturer att förhålla sig till. Det kan vara politiskt svårt att vara intraprenör, men är du uthållig, orädd och prestationsorienterad kan du få enormt stor genomslagskraft.

Vad finns det för utmaningar?

– Den största utmaningen tror jag är att våga vara lite ”otrogen” mot det egna företaget för att uppfylla ett högre syfte. Till exempel att våga ta beslut utan att alltid fråga chefen först, att vissa gånger gå utanför de strategidokument som finns eller att göra saker utan att ha medarbetarna med sig. Jag tror att intraprenörer inte sällan har en större vision än de runt omkring, och att då våga gå utanför ramarna för att driva igenom den är i vissa situationer nödvändigt.

”Kan ställa krav i fråga om lön och arbetsuppgifter.”

Hur kan ett intraprenörskap gynna mig som person?

– Det är ett sätt att göra avtryck i verksamheten, att få fram sina idéer och utlopp för sin kreativitet och prestationsvilja. Om dina visioner och idéer får fotfäste skapar det en boost för dig som individ, du får uppmärksamhet och ett erkännande för det du gör. Dessutom är det självklart ett sätt att göra karriär – ju större värde du skapar för företaget desto mer oumbärlig blir du. Och det skapar förstås utrymme till att kunna ställa krav i fråga om lön och arbetsuppgifter.

Hur kan företag och organisationer stärkas av intraprenörer?

– Intraprenörer är väldigt viktiga för ett företag, de är en stark innovationskraft. De kan hjälpa till att hitta nya marknader, produkter och tjänster, göra befintliga saker bättre och utveckla nya verksamhetsområden. Dessutom är en stark intraprenörskultur ett sätt att behålla duktiga personer och rekrytera nya talanger. Att man som medarbetare ges utrymme att jobba med spännande saker som man brinner för skapar en god stämning och sprider en bra image kring varumärket.

Artikeln ”Intraprenörer är doers som aldrig stannar upp” är skriven av Therese Johansson

Dela det här inlägget