Lönebarometern 2022

13/06/2022 11:52am

Universums undersökning visar en fortsatt ökning av studenternas förväntade lönenivåer.

Denna trend som har pågått de senaste 5 åren fortsätter således, och med ett rejält kliv upp detta år med en total ökning på 7%. Denna stora ökning kan bero på den ökande inflationen på marknaden som har nått sin högsta punkt sedan 2008.


I år förväntar sig studenterna att tjäna 36.487kr på sitt första heltidsarbete efter examen, jämfört med 34.074kr 2021.

Lönegap

Lönegap kvarstår mellan män och kvinnors förväntade lön, med 7% övergripande. Gapet hos ekonomerna har minskat från 6% till 4% men bland civilingenjörerna och IT-studenterna har det ökat. Från 5% till 6% bland IT, och från 4% till 6% hos ingenjörerna. Inom juridik kvarstår ett 0%-igt gap:

Dela det här inlägget