På andra sidan pandemin: hur ser framtidens arbetsplats ut?

15/06/2021 8:22am

I pandemins spår öppnar fler företag upp för möjligheten att förändra hur och var vi jobbar. Men hur funkar det i praktiken? Och kommer kontoren att försvinna helt och hållet? Vi gör en djupdykning i distansarbetets möjligheter och utmaningar.

Bättre balans mellan privat- och arbetslivet, goda möjligheter att fokusera och mer tid att lägga på annat. Men också ensamhet, social isolering och en minskad kreativitet. Under det senaste året har pandemin flyttat arbetet in i hemmet. Nu blickar företagen mot arbetslivet efter corona – och allt fler öppnar upp för möjligheten att fortsätta med distansarbete.

Lena Lid Falkman är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstad universitet. Hon menar att både arbetsgivares och arbetstagares inställning till distansarbete har förändrats under året, och lyfter flexibiliteten som en fördel.
– Du kan styra din egen tid och sparar tid genom att inte resa. Du har full kontroll över din kalender och dina arbetsuppgifter, du blir inte störd och det finns en chans till fokusarbete på ett annat sätt.

Studenter vill jobba remote

Enligt Sveriges största studentundersökning FöretagsBarometern är även studenter mycket positivt inställda till distansarbete. Hela 67 procent av de svarande är intresserade av möjligheten att jobba på distans. Dessa studenter värderar andra saker i arbetslivet jämfört med de som hellre jobbar på kontor. Flexibilitet, en kreativ arbetsmiljö, en arbetsgivare som uppmuntrar till en bra balans mellan arbete och privatliv samt innovation står högt i kurs hos de studenter som är intresserade av distansarbete. De studenter som inte värdesätter distansarbete lika högt är mer intresserade av attribut som inspirerande ledarskap, teamarbete och att lära sig och utvecklas i ett professionellt sammanhang.

Ensamhet och social isolering

Men distansarbete är inte helt problemfritt. Att känna sig isolerad och sakna den sociala kontakten med kollegorna är det studenterna är mest bekymrade över, visar FöretagsBarometern. Nästan 70 procent uttrycker oro över just det. En tredjedel är oroliga över att distansarbetet skulle leda till en ineffektiv inskolning på en ny arbetsplats och ytterligare en dryg tredjedel är bekymrade över att lönen kan påverkas.

Arbetsmiljö och ohälsa

Lena lyfter ergonomin och arbetsmiljön som ytterligare en utmaning vid distansarbete.
– Det är en utmaning att få till en bra arbetsmiljö och arbetsplats, särskilt eftersom ansvaret för arbetsmiljön rent juridiskt ligger hos arbetsgivaren. Hur ska man kunna säkerställa en bra arbetsmiljö i människors hem? Det är något som Arbetsmiljöverket ser över.

Medan en del njuter av att kunna arbeta ostört och få livspusslet att gå ihop kämpar andra med känslor av ensamhet.
– Vi saknar energin vi får av att vara med varandra. Vi är på samma ställe hela tiden och får ingen stimulans. Vi rör inte på oss mer än för att hämta kaffe. Men jag tror att den ökande ohälsan inte bara har med att vi sitter hemma och jobbar utan även att vi lever i en jättekonstig kris som pågått under lång tid, vi kunde inte föreställa oss att det skulle bli såhär.

Fokus på leverans

En farhåga som tidigare funnits hos chefer och ledare är att hemmaarbete skulle leda till en minskad produktivitet – något som visat sig inte stämma. Undersökningar visar snarare att vi arbetar mer under pandemin, ungefär en timma mer om dagen. För att lyckas med distansarbete framåt krävs det att chefer kan släppa på kontrollen över tid och plats, menar Lena.
– Fokus måste ligga på leverans – levererar medarbetaren eller inte? Chefens jobb är att se till att man har rätt förutsättningar för det. Man måste också ha fokus på måendet. På ett kontor ser man snart när någon hänger med huvudet och inte verkar må bra. På distans är det svårare att veta hur folk mår. Då måste man som chef bli mer frågvis.

"När vi inte behöver vara på plats varje dag kan vi kanske leva längre ut från storstäderna, individanpassa och styra våra dagar och tider själva."

Kontoret efter corona

I framtiden tror Lena på en kombination där vi tar med oss de bästa bitarna av distansarbetet.
– Jag tror och hoppas att vi förändrar vårt sätt att arbeta. Snabba avstämningsmöten är supersmidiga att göra digitalt. Men för ett kreativt arbetsmöte, då ska vi självklart ses på ett långt möte, köpa goda bullar, småprata, fika och umgås.

Efter ett drygt år av distansarbete har företag börjat prata mer om arbetslivet efter corona. Företag som Spotify och Vattenfall har öppnat för möjligheten att fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin. Andra bolag poängterar vikten av kontoret och det sociala sammanhanget. I ett panelsamtal under ett av Universums digitala event i år, där bland annat Bonnier News och Mentimeter deltog, lyfter Anna Gullstrand, VP People på Mentimeter, företagets vilja att vara ett ”office first”-bolag.
– Jag förstår alla som känner ”Yes! Nu kör vi remote!”, men vi ska vara lika medvetna om det här beslutet som alla andra och förstå att människans sociala behov är stort. Vi tänker mycket på mental hälsa och vad som händer när vi inte får träffa de vi jobbar med. Det är en del där vi tror på kontoret som samlingsplats. När det gäller kreativitet och innovation, då ska man vara på kontoret och träffas.

Anna Lotsander, Head of Talent and Development på Bonnier News, tror på större valfrihet framåt.
– Vi följer utvecklingen och behöver vara ödmjuka och flexibla. Det här är en omvärld som rör sig och vi får se var det landar.

Distansarbete öppnar upp för fler sätt att leva och bo på också på längre sikt.
– När vi inte behöver vara på plats varje dag kan vi kanske leva längre ut från storstäderna, individanpassa och styra våra dagar och tider själva. Det är en chans till bättre livskvalitet, att bo nära naturen och ta sig ur ekorrhjulet, avslutar Lena.

Lena Lid Falkman

Gör: Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstad universitet.
Bästa tipset för distansjobbet: ”Ta kontroll över din kalender! På så sätt får du in fika, lunch och återhämtning och kan jobba smart.”

Dela det här inlägget