”Pengar och trygghet väger tungt”

13/06/2022 11:50am

PANDEMI, INFLATION OCH INVASION. När oron ökar i en allt mer osäker omvärld ökar också behovet av en trygg finansiell framtid med en lön som kompenserar för stigande levnadskostnader. I Studentundersökningen 2022 ser vi att lönerelaterade faktorer som hög grundlön och framtida hög inkomst blir allt viktigare, där förväntad ingångslön ökar med 7 procent från förra året.

Trygghet

I undersökningen hamnar också trygghet och balans mellan arbete och privatliv högt upp på listan när det gäller vad dagens talanger letar efter hos en arbetsgivare. En ganska förväntad effekt av en orolig värld som sätter press på arbetsgivare att dels kunna erbjuda en grundläggande trygghet genom stabil ekonomi i företaget, men också en psykologisk trygghet där ens personlighet passar in och där man kan vara sig själv. Arbetsplatsen blir i mångt och mycket en andra familj när världen där ute blåser kallt.

Hållbarhet

Hållbarhet verkar enligt undersökningen ha mindre inverkan på studenternas val av arbetsgivare än föregående år. Fortfarande väljer 35 procent bort en arbetsgivare som inte visar upp ett engagemang inom hållbarhet, men det har skett en tydlig minskning, vilket kan bero på att pengar blir viktigare och man därför är beredd att göra avkall på andra saker.

Distans

1,7 dagar. Så mycket vill studenterna i genomsnitt jobba på distans. Men är distansarbete en dealbreaker, alltså att man skulle välja bort en arbetsgivare som inte erbjuder detta? 8 av 10 svarar nej på den frågan. Det är lite motsägelsefullt, men säger samtidigt mycket om att arbetsgivaren måste ha ett öppet sinne och en flexibilitet i frågan för att möta olika gruppers behov.

Heta branscher

Vilka branscher och företag är heta bland studenterna – och vilka är svalare? FinTech, fordonsindustrin och banksektorn ökar i popularitet, medan offentlig sektor, som inte främst förknippas med hög framtida inkomst, går ner. Bland ekonomerna har Klarna och Avanza klivit upp på topp 3, bland civilingenjörerna har Polestar och Northvolt gått kraftigt framåt, och tittar man på IT rankas Microsoft, Intel och Volvo Cars högt.

Kandidaternas marknad

Avslutningsvis kan vi konstatera att det är kandidaternas marknad idag och säkert 10 år framåt i tiden. Det betyder att arbetsgivarna måste steppa upp ordentligt för att vinna slaget om talangerna. Det gäller att hitta sitt unika erbjudande, veta vem man vill attrahera, sätta långsiktiga mål och jobba iterativt, mätbart och flexibelt. Och viktigaste av allt – förstå att det som man gjorde igår inte kommer fungera imorgon. Nu är det dags att spänna bågen!

Claes Peyron, Managing Director Universum Sverige

Dela det här inlägget