Nominerade 2021

Göteborgs stad

Arbetsgivarvarumärket i fokus på Göteborgs Stad

2020-09-08

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: André De Loisted

Coronapandemin har snabbat på digitaliseringen i Göteborgs Stad och satt fokus på det viktiga arbete som görs i kommunen varje dygn, året om. Det i sin tur har lett till ett ökat intresse för att jobba i kommunen.

Göteborgs Stad med sina drygt 570 000 invånare växer kraftigt och räknar med att öka ytterligare en tredjedel under de kommande åren. Mats Törngren,
enhetschef HR-utveckling på Göteborgs Stad, ansvarar bland annat för chefsrekrytering,Center för ledarutveckling (CLU) och Karriärcenter.
– Vi är i en oerhört spännande och expansiv fas, där vi kommer att bli ytterligare 150 000 göteborgare. Det är som att slänga in ett Linköping eller Uppsala i en redan befintlig stad. Och det påverkar strategierna för hur vi jobbar med mitt område, employer branding och kompetensförsörjning, säger han.

Namn: Mats Törngren

Titel: Enhetschef HR-utveckling.

Utbildning: Fil. kand. i organisationspsykologi, Stockholms universitet, examen 1992.

Smultronställe: ”Jag vill slå ett slag för Sveriges minst kända landskap, Dalsland. Det är fantastiskt vackert och förtjänar fler besök.”

Gör skillnad varje dag

Redan tidigt tillsattes personer som jobbade dedikerat med arbetsgivarvarumärket. Nu är Göteborgs Stad nominerad till Årets hederspris inom employer branding.
– I dag har jag två medarbetare, Hanna Wedin och Eva Svensson, som gör ett fantastiskt jobb. De arbetar övergripande för staden och driver employer branding-arbetet med allt från långsiktiga strategier till praktiskt genomförande så som utbildningar, mässor samt ett stort fokus på sociala medier.
Vi har en tydlig strategi i att låta medarbetare berätta sin historia där allt grundar sig i det vi gör varje dag för dem vi är till för, detta tycker vi har varit framgångsrikt. För oss är det viktigt att vara äkta och trovärdiga i vår kommunikation. Vi är väldigt glada och stolta över nomineringen, säger Mats.

Ökat söktryck till kommuner

Coronapandemin har bland annat inneburit att digitaliseringen tagit extra fart när många av stadens medarbetare jobbar hemifrån, och allt fler möten och utbildningar sker digitalt. Den har också lett till uppmärksamhet kring kommunernas samhällsnytta.
– Mitt i pandemin, så har det arbete vi gör i kommuner och landsting blivit synligt och debatterat. Vi upplever ett starkt ökat söktryck till våra tjänster och det gäller alla kommuner över hela landet. Vi är en stor och stabil arbetsgivare som arbetar fokuserat för ett bättre samhälle, vi har goda villkor och stora
utvecklingsmöjligheter. Det är ett hedervärt uppdrag vi har, och jag håller verkligen med en tidigare kollega till mig som sa ”vi jobbar i demokratibranschen”, säger Mats.

Attraktiv arbetsgivare

Sedan maj 2019 arbetar Göteborgs Stad fokuserat med ett politiskt beslutat program för attraktiv arbetsgivare. I programmet är employer branding-arbetet en viktig del av målområdena.
– Vi har bland annat lanserat en samlingssida för employer branding riktat till HR och kommunikation. Vårt nästa steg är att förnya introduktionen för nya medarbetare i staden på ett övergripande plan. Från hösten kommer vi även att ha en digital plattform för chefer med självstudier och filmer kring aktuella områden som man bör känna till som chef. Om du blir anställd som chef så har vi en plan för din kompetensutveckling, säger Mats.

Göteborgs stad

Meningsfullhet, möjlighet att påverka och att göra karriär är de viktigaste områdena medarbetarna i Göteborgs Stad nämner som svar på frågan hur de upplever staden som arbetsgivare. Göteborg stads verksamheter omfattar bland annat stadsutveckling, hälso-och sjukvård, kultur, vård- och omsorg, förskola/skola och IT.

Antal medarbetare: Cirka 55 000. Rekrytering: www.goteborg.se/lediga-jobb

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Göteborgs stad
Duon som ramar in bilden av Göteborgs Stad
Läs mer
Marginalen Bank
Marginalen Bank drivs av innovation och nytänkande
Läs mer
DNB
Jämställdhet och hållbarhet står i fokus på DNB
Läs mer
Unionen
Unionens varumärkesbyggande är ett teamarbete
Läs mer