Nominerade 2021

Trafikverket

En stark kultur driver Trafikverket framåt

2020-09-22

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Nominerad 2021

Årets HR-direktör

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Trafikverkets vision visar riktningen och inspirerar till ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Myndighetens samhällsuppdrag är till nytta för både medborgare och näringsliv.

Niclas Lamberg är HR-direktör på Trafikverket sedan 2014. Han har hela tiden målmedvetet drivit employer branding frågorna för att höja kunskapen om och intresset för myndigheten. Och det har gett resultat. De senaste fyra åren har de klarat den stora volymtillväxten och gått från 6 000 till 9 500 medarbetare.
– Vi har gjort ett enormt arbete och
fortsätter arbeta med vår kultur, och det ger ett väldigt bra resultat. Vi ser det i olika mätningar och framför allt ser vi att vi har ett högt söktryck till i stort sett alla befattningar. Dessutom får vi rätt sökande. Det är roligt att jobba i en organisation som har en stor tillväxt men också en tydlig ambition att fortsätta utvecklas, säger Niclas.

Namn: Niclas Lamberg

Titel: HR-direktör.

Utbildning: Officer, officershögskolan i Enköping och Försvarshögskolan i Stockholm, examen 1999.

Boktips: Boken ’Att välja glädje’ av Kay Pollak. Vi har alla möjligheten att välja hur vi förhåller oss till livet och vår omgivning. Denna bok beskriver just detta så bra.”

Värderingsarbetet i fokus

Trafikverket har en stark organisationskultur. Värderingarna pålitliga, engagerade och modiga är väl förankrade i organisationen. De jobbar aktivt för ett starkt ledarskap och medarbetarskap.

– Jag har aldrig tidigare jobbat i en organisation där värderingsarbetet har kommit så här långt. Vi verkligen lever och andas våra värderingar. Utöver det har vi ett tryggt och bra ledarskap och ett väldigt starkt och engagerat medarbetarskap. De sakerna hänger ihop. Och det är inte bara vackra ord, det är på
riktigt hos oss. Det är en stolt och framåtlutad organisation med en inneboende drivkraft att hela tiden vilja utvecklas och bli ännu bättre.

Studenterbjudande på gång

Trafikverket har tagit stora kliv framåt när det gäller profileringen av arbetsgivarvarumärket på det sociala yrkesnätverket Linkedin. Där jobbar de aktivt med karriärsidor och jobbannonser. Nu håller Niclas och hans medarbetare på att ta fram ett tydligt studenterbjudande för att tidigt försöka fånga intresset hos de som studerar på högskola och universitet.

– Vi visar en tydlig bild av hur vardagen ser ut i vår verksamhet för att man ska kunna se hur det är att jobba hos oss, vilket spännande uppdrag vi har och – som en stor bonus – hur roligt vi har på jobbet.

”Vi har en tydlig ambition att fortsätta utvecklas.”

Gör Sverige närmare

Med 150 olika yrkesroller inklusive internationella uppdrag täcker Trafikverket många intresseområden och lockar även målgrupper utanför infrastrukturbranschen.
– Vi vänder oss till alla målgrupper från studenter till de som är seniora och har varit på arbetsmarknaden under lång tid. Vi har också yrkesroller där du kan börja med en liten eller ingen erfarenhet och utvecklas och lära i organisationen samtidigt som du jobbar. Utvecklingsmöjligheterna är goda och den
som vill har även möjlighet att växla mellan olika roller. Jag vet också att våra medarbetare och de som söker sig till oss gillar att vi har ett viktigt samhällsuppdrag där vi faktiskt gör skillnad varje dag året runt för både medborgare och näringsliv.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare
Läs mer
Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer