Nominerade 2021

Svenska kraftnät

På Svenska kraftnät är alla ledare

2020-11-12

Text: Fridah Jönsson

Foto: Felicia Yllenius

En trivsam kultur, personligt ledarskap och samarbete. Det är ord som ofta förekommer när Svenska kraftnäts HR-partner och employer branding-specialist Josefine Elinder berättar om organisationens arbete för att rekrytera medarbetare.

Svenska kraftnäts arbete för att få potentiella och befintliga medarbetare att trivas är gediget och långsiktigt, vilket gett tydliga resultat. I en mansdominerad bransch går Svenska kraftnät emot trenden och har 40 procent kvinnor i organisationen.

Josefine Elinder

Titel: HR-partner.
Utbildning: Personal och arbetslivsprogrammet, Uppsala universitet, examen 2011.
En superkraft jag har: ”Jag är i grunden en sann optimist. Tänker att det gör att jag ser möjligheter, testar nytt, vänder blad snabbt. Kanske en superkraft i vissa situationer?”

Jobbar aktivt med jämställdhet

HR-partnern och employer branding-specialisten Josefine Elinder och hennes kollegor arbetar aktivt med att Svenska kraftnät alltid ska ha jämställdhet och mångfald i åtanke när de rekryterar.
– Det har verkligen varit ett långsiktigt arbete, berättar hon. Vi har gått från två kvinnliga chefer till 40 procent på knappa 15 år. Vi har breddat rekryteringsbasen för att få in en större mångfald, vi lyfter kvinnliga förebilder både internt och externt men framför allt arbetar vi för att skapa en trivsam kultur och bygga en intern stolthet. Kandidaterna ska inte bara komma till oss, de ska också stanna hos oss. När jag började här för fem år sedan krävdes erfarenhet för de flesta av tjänsterna, men nu har vi börjat rekrytera fler nyexaminerade, där medarbetaren istället blir upplärd internt inom organisationen. Vi ska rekrytera över 200 nya medarbetare inom det närmaste året och behöver tänka nytt.

Svenska kraftnät utvecklar nu sitt arbete med att nå unga, både de som står inför sitt gymnasieval och de som ska välja inriktning inför eftergymnasiala studier.
– Vi vill nå ut till unga i en tidig ålder – dels för att på sikt minska kompetensförsörjningsbristen i branschen och bredda mångfalden, dels för att redan i ett tidigt skede introducera oss som en intressant arbetsgivare.

Samma ledarskapskriterier för alla

Hos Svenska kraftnät ses både medarbetare och chefer som ledare och att utveckla samarbetet är en del av organisationens strategi. Här finns ett ledarskapsprogram för de medarbetare som har ett ledaransvar, men tanken är att alla medarbetare ska få träning i personligt ledarskap.
– Medarbetare och chefer har tillsammans tagit fram ledarskapskriterier som är lika för alla, oavsett vilken roll du har i organisationen, och dessa visar hur en ledare ska vara hos oss. Vi arbetar även på ett forskningsbaserat och strukturellt sätt med att utveckla samarbetet inom verket och alla team har en plan för att fördjupa samarbetet i gruppen. Det är en förutsättning för att vi ska ha en kultur där medarbetare trivs och utvecklas.

Employer branding är ett samarbete

Josefine poängterar att Svenska kraftnäts framgångsrika employer branding är resultatet av ett lagarbete som ständigt pågår på flera plan inom organisationen.
– Employer branding är ett internt samarbete, och jag arbetar väldigt nära HR-kollegorna och Kommunikationsenheten. Men kärnan är ju medarbetarna, om de är stolta över vår verksamhet kommer de att vara våra viktigaste och mest slagkraftiga ambassadörer.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger också ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Antal medarbetare: Cirka 700 medarbetare.Läs mer: www.svk.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät vill få fler till energibranschen
Läs mer
Falck Emergency AB
Viljan att hjälpa driver Falck framåt
Läs mer
Svenska kraftnät
På Svenska kraftnät är alla ledare
Läs mer
Trafikverket
Så lyckas Trafikverket nå ut till sina målgrupper
Läs mer