Nominerade 2022

Securitas Sverige AB

Securitas sätter ord på den inre styrkan

2021-09-10

Lästid: ca 2 min

Carl Dahlen, vd, Securitas.

Årets vd

Foto: Patrik Lundin

Att säkerställa rätt person på rätt plats är den enskilt viktigaste frågan för Carl Dahlén som är Securitas vd sedan augusti 2020. Enbart i år beräknar säkerhetsbolaget anställa uppemot 1 500 nya medarbetare.

Securitas har verksamhet i 53 länder och är branschledande inom säker-hetslösningar i Sverige. Det är det svenska bolag som har flest antal anställda i världen – 370 000, varav 10 000 i  Sverige. En stor andel av de anställda är väktare och ordningsvakter. Carl Dahlén är sedan sep-tember 2020 vd på Securitas, en roll som inled-des med en två veckor lång väktarutbildning.
– Det är ett fantastiskt fint bolag som jag är stolt över att vara en del av. Securitas har spännande, intressanta och kul uppdrag. Osäkerheten ökar generellt i världen vilket gör att trygghets- och säkerhetstjänster kommer vara allt viktigare, säger han.

Sätter medarbetarna först

Medarbetarna är kärnan i bolaget. Carl lägger stor vikt vid att säkerställa att Securitas attra-herar och behåller de bästa människorna. Nu är han nominerad till Årets vd inom employer branding.

– Medarbetarna är det viktigaste och tillsammans bidrar vi till att skapa trygghet på marknaden. Vi vill se till att de är engagerade, glada och trivs på jobbet. Det är viktigt för deras eget välmående men har också en direkt korrelation med hur välmående bolaget är och hur pass bra tjänster och produkter vi erbjuder våra kunder, säger Carl.

Sätter ord på styrkorna

En stor intern undersökning har gjorts för att sätta ord på det som Securitas står för. Det har resulterat i fyra delar kopplade till stolthet, organisation, kamratskap samt krav och person-lighet. Till varje ord finns en längre berättelse. Under hösten kommer konceptet att lanseras i den egna organisationen och externt genom att visa vad Securitas erbjuder som arbetsgivare.
– Vi bygger en berättelse kring själen i vårt arbete. Ett exempel är stolthet. Medarbetarna är stolta över sina kompetenta kollegor, det starka varumärket och över vårt syfte att hjälpa våra kunder, individer och samhället i stort att skapa en tryggare värld. Många stannar länge för utvecklingsmöjligheterna. Man tycker att vi är bäst i branschen och ett tryggt och seriöst bolag som ger frihet under ansvar, säger Carl och fortsätter:
– Uppdragets allvar för oss samman. Här finns en fin gemenskap med en kultur där man ställer upp för varandra och har ett starkt driv att göra ett bra jobb.

Förutspå säkerhetsrisker

Behovet av trygghets- och säkerhetstjänster ökar i Sverige och runtom i världen. Med hjälp av medarbetarna, data och teknik kan Securitas bidra till att skapa ett tryggare samhälle för människor.
– Våra närmare 10 000 väktare i Sverige
registrerar säkerhetsrelaterade händelser dagligen. Med hjälp av den datan tillsammans med ett antal externa källor kan vi genom att använda artificiell intelligens förutspå säker-hetsrisker och brott för exempelvis en byggnad eller ett område. Den kunskapen gör att vi kan jobba mer proaktivt och anpassa säkerheten till olika situationer.

Text: Tina Lindström Carlsson

Carl Dahlén

Titel: Vd.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Kungliga tekniska högskolan, examen 1999.

Boktips: ”’Flocken’ ger en bra bild över vårt gångna pandemiår.”

Antingen/Eller

Uppkopplad

Avkopplad

Stranden

Skogen

Strukturerad

Spontan

Podcast

Pocketbok

Securitas Sverige AB

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10 000 medarbetare skillnad. Läs mer: www.securitas.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Securitas Sverige AB
Den familjära stämningen präglar Securitas
Läs mer
Ulrika på Securitas står vid ett bord och tittar in i kameran. I bakgrunden skymtar en mörkblå gardin.
Securitas Sverige AB
Trygghet, frihet och variation på Securitas
Läs mer
Securitas Sverige AB
Hållbart, digitalt och transparent på Securitas
Läs mer
Boliden
Hållbarhet och mångfald viktigt för Boliden
Läs mer