Vinnare Employer Branding Awards 2020

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun satsar på aktivt medarbetarskap

2020-12-02

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Emelie Otterbeck

Employer Branding Awards 2020

Årets kommun

Oavsett yrke ska medarbetare på Eskilstuna kommun ha möjlighet att utveckla verksamheten. Genom ett långsiktigt och konsekvent employer branding-arbete står de som vinnare i kategorin Årets kommun.

Långsiktiga satsningar på ledarskap, medarbetarskap och en röd tråd genom hela organisationen har gjort att Eskilstuna kommun tar
hem titeln Årets kommun. Karin Tannergren, kommunstrateg hr, berättar att de i employer branding-arbetet lägger stor vikt vid att arbetsgivarvarumärket ska hänga samman genom hela organisationen.
– Från visionen finns det en röd tråd hela vägen ner i organisationen. Det svåraste steget är hur den visionen görs till verklighet, men det finns en tydlig riktning och bra verktyg för att aktivt jobba med det, säger hon.

Karin Tannergren

Titel: Kommunstrateg hr.
Utbildning: Personalvetare, Linköpings universitet, examen 2001.
Smultronställe i Eskilstuna kommun? ”Rothoffsparken.”

Fridha Söderqvist

Titel: Verksamhetschef för äldreomsorgen.
Utbildning: Fysioterapeut, Mälardalens högskola, examen 2010.
Smultronställe i Eskilstuna kommun? ”Sundbyholm hamn.”

Ledarskap och medarbetarskap

Under de senaste åren har Eskilstuna kommun jobbat hårt med att stärka chefernas roll och frågor kring ledarskap. Nästa steg i arbetet har blivit att stärka medarbetarnas roll i verksamheten, något som de kallar för aktivt medarbetarskap.
– Chefen är viktig för att ge medarbetaren rätt förutsättningar där hen har ett handlingsutrymme och kan påverka verksam-
hetens utveckling och arbetsuppgifternas utformning, säger Karin. Ett exempel där aktivt medarbetarskap implementeras i verksamheten är inom vård och omsorg. Bland annat gör förändringar i demografin att verksamheten står inför stora omställningar. I arbetet med att ta fram nya lösningar har Eskilstuna kommun jobbat med att tidigt involvera medarbetare och chefer i processen i form av workshops.
– Vi behöver tydliggöra den förändring som vi står inför och vad det innebär för medarbetare och brukare. Det är ett ständigt pågående arbete men en jätteviktig del för att kunna nå ut till medarbetarna. För i slutändan är det de som bär budskapet vidare till våra brukare, kunder och invånare, säger Fridha Söderqvist, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Satsar på hållbar arbetsmiljö

Arbetet med att förbättra medarbetarnas trivsel och hälsa är även det tätt sammankopplat med aktivt medarbetarskap.
– Ett viktigt led för att skapa en hållbar arbetsmiljö är att medarbetare upplever meningsfullhet och att de får förutsättningar att på verka och bidra till verksamhetens utveckling. Det är viktiga delar för trivseln på arbetsplatsen. Jag vill att du ska ha en arbetsplats du längtar tillbaka till, oavsett om du jobbar inom hemtjänst eller som lärare. Att känna sig uppskattad för det man gör skapar långsiktigt god hälsa, säger Karin.

”Det ska vara okej att misslyckas”

En viktig del av Eskilstuna kommuns arbetsgivarvarumärkesbyggande är att bygga stolthet, lyfta positiva exempel och ha ett gemensamt förhållningssätt.
– Vi har en gemensam grund i vårt förhållningssätt, hur vi jobbar med feedback och kommunicerar med varandra. Det har blivit framgångsrikt och väckt nyfikenhet även externt, säger Karin och Fridha fortsätter:
– Vi försöker lyfta goda exempel och det är viktigt att man som medarbetare känner att man är med och bidrar. Vi jobbar mycket med att stärka förtroendet. Man ska våga testa och känna att det är okej att misslyckas för att sedan lyckas.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna är ett expansivt tillväxtområde i Stockholm/Mälardalen och växer snabbast i landet med cirka 1 000 nya invånare varje år. Här utvecklas infrastruktur, parker, torg, arena och badhus och högskolan byggs ut med ett nytt campus i centrum. År 2017 vann Eskilstuna Svenska Jämställdhetspriset och är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Genom långsiktiga och innovativa miljö- och jämställdhetssatsningar tar Eskilstuna tydliga kliv mot ett hållbarare samhälle.

Läs mer: www.eskilstuna.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eskilstuna kommun
Tillsammans är ledordet för Eskilstuna kommun
Läs mer
Almi
Samhällsnytta och högre syfte lyfter Almi
Läs mer
Consat Engineering
Årets VD – Lagarbete driver Consat framåt
Läs mer
Trafikverket
Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige
Läs mer