Stockholmshem

“Vi gör varandra bättre”

2021-06-11

Lästid ca 2 min

Employer Branding Awards 2021

Årets nykomling

Foto: Patrik Lundin

Ett av landets största bostadsföretag, Stockholmshem, förvaltar bostäder åt närmare 60 000 stockholmare. Nu har företaget tagit fram en vision och värdeord som fungerar som ledstjärna i medarbetarnas vardag och långsiktiga arbete.

I mer än 80 år har det kommunalägda fastighetsbolaget Stockholmshem byggt och förvaltat bostadsområden och hem till stockholmarna. Per Forsling leder avdelningen med 200 medarbetare som tar hand om fastigheterna, gårdarna och ser till att hyresgästerna trivs.
– Det är något speciellt med att förvalta bostäder – boende berör och betyder mycket för så många människor. Vårt jobb är här och nu då vi ger service till de som behöver hjälp i någon av våra 28 000 lägenheter. Samtidigt handlar det om att förvalta ett stort värde på lång sikt. Det rymmer både en sekund och hundra år – och den utmaningen tycker jag om, säger Per.

Per Forsling

Titel: Chef Boende och Lokaler.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, examen 1999.
Drömbostad: ”Vår sekelskiftesvilla i en närförort i Stockholm. Det finns en karaktär och själ i ett äldre hus.”

En bättre arbetsgivare

Priset som Årets nykomling inom employer branding gick till Stockholmshem. Per berättar om den gemensamma ambitionen och den medvetna satsningen på att bli bättre som arbetsgivare.
– Det har visat sig fungera. Vi är glada över att ha vunnit priset. Att vi blir uppskattade och att någon uppfattar att vi gör bra saker är ett kvitto på att vi har gjort skillnad, säger Per och fortsätter:
– Det finns en själ i bolaget där vi är vänliga mot varandra och det ville vi jobba vidare med. Därför blev ett av våra värdeord just omtanke.

Kulturen är på plats

Stockholmshem har under ett och ett halvt år arbetat fram en vision som fungerar som kärnan i kulturen och som utgår från ”Vi gör varandra bättre”. Tre värdeord är kopplade till visionen: handlingskraft, utveckling och omtanke.
– Det fungerar som en positiv spiral i vardagen och har fått hela bolaget att växa samman. I kulturen ligger bland annat att vi hjälper varandra att utvecklas. Det kan också vara en hyresgäst som har ett förslag som hjälper till att göra oss bättre. En leverantör, en snickare eller entreprenör kanske föreslår att vi ska göra något på ett annat sätt, säger Per och fortsätter:
– Vi har lyckats göra ett förflyttningsarbete i kulturen på ett bra sätt trots coronapandemin, och det är jag imponerad över. Det är en laginsats där hr, kommunikation och linjechefer ansträngt sig extra för att få värderingarna och värdeorden att sätta sig och få en betydelse. Det märks i vår vardag, hur vi pratar om varandra och hur andra pratar om oss.

“Det är något speciellt med att förvalta bostäder.”

En ständig utveckling

Per berättar att man inom företaget arbetar med att förenkla, förtydliga och fokusera.
– Det märker vi är uppskattat. Vi människor har en tendens att krångla till det och lägger instinktivt till saker när vi vill utveckla. Men vi har bestämt oss för att våga ta bort, och sluta göra saker som ett sätt att utvecklas, säger Per och fortsätter:
– Det kan exempelvis handla om att kapa ett led i en ekonomiprocess, eller att byta uppgifter med en annan avdelning för att göra arbetet smidigare och effektivare.

Text: Tina Lindström Carlsson

Stockholmshem

Hos Stockholmshem bor omkring 55 000 hyresgäster. Sedan 1937 har vi skapat hållbara bostadsområden och hem till nya och gamla stockholmare. Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Vi äger och förvaltar cirka 27 500 bostäder och 3 700 lokaler. Antal medarbetare: Cirka 400.
Läs mer: www.stockholmshem.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Stockholmshem
Stolta medarbetare bygger Stockholmshem
Läs mer
Stockholmshem
Stockholmshem gör både medarbetarna och samhället bättre
Läs mer
Stockholmshem
Samhällsengagemang skapar stolthet på Stockholmshem
Läs mer
Trafikverket
En stark kultur driver Trafikverket framåt
Läs mer