Högskoleingenjör

Trafikverket

”Här får jag möjlighet att utvecklas och fördjupa mina kunskaper”

2023-12-22

2 min lästid

Beti Cvetovska, Trafikverket

Som teknisk specialist inom elteknik har Beti Cvetkovska ett utmanande arbete med stort individuellt ansvar. Miljön på Trafikverket är kreativ och ger många möjligheter att utvecklas.

Beti Cvetkovska är teknisk specialist inom elteknik på Trafikverket sedan 2018. Med drygt 10 000 medarbetare och 150 olika yrken är möjligheterna på arbetsplatsen många.

– Det är en fördel att vi är så många medarbetare. Miljöerna är kreativa och det finns exempelvis möjligheter att utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt. Vi kollegor utbyter information om våra teknikområden vilket gör att man lär sig något nytt varje dag, säger hon.

Beti Cvetkovska

Titel: Specialist elteknik.

Utbildning (skola och examensår): Högskoleingenjör inom elkraft. Faculty of Technical Sciences Bitola, Makedonien, examen 2000.

Vad är det bästa med ditt jobb? ”Det är att se hur samhället utvecklas. Vi bygger vägar och järnvägar och ser hur platserna växer fram och förändrar staden.”

 

Hur har din resa sett ut?

– Jag flyttade från Makedonien till Sverige 2001, läste SFI och blev antagen till ett EU-projekt för utländska ingenjörer. Då kompletterade jag min utbildning, fick praktikplats på Vägverket och började jobba strax därefter. Jag fick en snabb start i arbetslivet vilket var jättebra. Sedan dess har jag jobbat med infrastruktur, först som entreprenör och konsult och nu på beställarsidan på Trafikverket.

Berätta om din inriktning!

– Belysning inom elteknik är mitt kunskapsområde och jag arbetar som rådgivare och kunskapsstöd. Jag är med i investeringsprojektens alla skeden, från planering och utredning till upphandling, projektering, genomförande och kontroller. Elteknik är mycket intressant –  det är ett framtidsyrke! På Trafikverket har vi flera områden där du kan fördjupa dig som specialist inom hög- och lågspänning och allt däremellan.

 

”Elteknik är ett framtidsyrke.”

Berätta om ett av dina projekt som du är involverad i!

– Jag jobbar med flera intressanta projekt. Ett av dem är Västlänken, den dubbelspåriga järnvägsförbindelsen i centrala Göteborg, där vi befinner oss i byggskede. Jag jobbar med utomhus- och allmänbelysning på stationerna, nödbelysning och icke publik belysning som exempelvis i teknikhus. Regelverk och krav ser olika ut för olika belysningsfunktioner. I projektet har jag nära kontakt med entreprenören och konsulter.

Hur ser det individuella ansvaret ut?

– Vi driver projekt tillsammans med våra leverantörer, som kan vara konsulter eller entreprenörer. Jag har utrymme och frihet, men också ett stort ansvar, att utforma arbetet på ett sätt som gör oss bättre tillsammans.

Hur får du utrymme att utvecklas?

– Miljön är kreativ och utmanande och jag är med och bestämmer vad jag vill utvecklas inom. Jag ville exempelvis utveckla mig inom ledningssamordning vilket jag har fått möjlighet att göra. El, tele, opto, vatten och avlopp i mark har olika ledningsägare och min roll är samordnande inför ny- eller ombyggnation av vägar eller järnvägar. För mig är det viktigt att kunna styra mina arbetsuppgifter, att få att testa något nytt och att utvecklas och fördjupa mina kunskaper inom närliggande områden. Och den möjligheten får jag på Trafikverket.

Text: TEXT: TINA LINDSTRÖM CARLSSON

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.    

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Civilingenjör

Civilingenjör Senior

Data/IT Senior

Ekonomi senior

Högskoleingenjör

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”De vägar vi bygger har människor nytta av varje dag”
Läs mer
Björn Jansson, Trafikverket
Trafikverket
”Den snabba utvecklingsresan är kul att vara med på”
Läs mer
Isak, Trafikverket
Trafikverket
”Vi har en viktig nyckelroll för att järnvägen ska fungera”
Läs mer
Hanna Söderberg Trafikverket HK
Trafikverket
”Att bygga förtroende är extra viktigt i ledarskapet”
Läs mer

Din karriär:

Din Karriär
Minnesmästaren – Yanjaa Wintersoul

”Jag har i alla fall finansierat Nobelpriset i fysik!”

Läs mer
Din Karriär
Visselblåsning – viktig nyckel för företag

Personer som läcker information till media i syfte att avslöja brott eller missförhållanden i en organisation kallas ofta för visselblåsare. Men hur vet jag som arbetstagare när det är dags att blåsa? Och hur kan arbetsgivare skapa en kultur som förebygger skandaler? Vi har frågat experten Karin Henriksson, grundare till visselblåsarplattformen WhistleB.

Läs mer
Din Karriär
Det här förväntar sig professionals i lön

Trots att mjuka värden såsom t ex hållbarhet och work life balance prioriteras högt hos professionals så är en hög framtida lön fortfarande nog så viktigt.

Läs mer
Om undersökningen
Om undersökningen

Vill du veta mer om hur vi samlar in data för vår undersökning? Klicka här.

Läs mer