Hållbar Framtid

Essity

”Jag vill bidra till en mer hållbar värld och det får jag göra här”

2021-04-22

Text: Jacqueline Fahlander

Foto: Julia Sjöberg

För Mate Saric var det en självklarhet att välja en arbetsgivare med höga hållbarhetsambitioner. På Essity fokuserar hållbarhetsarbetet inte bara på miljö och klimat, utan också på att öka medvetenheten om vikten av hygien och hälsa genom att sprida kunskap och bryta kulturella tabun och stigman.

Det var under en politisk debatt på högstadiet som Mates intresse för hållbarhetsfrågor väcktes, vilket ledde till att han satsade på en karriär inom hållbarhetsområdet. I dag jobbar han som Environmental Specialist på det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity – ett av världens 100 mest hållbara företag.

Mate Saric

Titel: Environmental Specialist

Utbildning: Civilingenjör, inriktning kemiteknik samt masterexamen i industriell ekologi, examen 2019.

Känns det som om du har hamnat rätt?

– Absolut! Essity har ett gediget hållbarhetsarbete och en spännande produktportfölj bestående av allt från TENA inkontinensskydd, Libresse mensskydd, Libero barnblöjor och Tork hygienlösningar till sårvårdsprodukter såsom JOBST och Leukoplast. Min enhet, Sustainability Products and Services, hjälper våra olika affärsområden att nå sina hållbarhetsmål. Vi beräknar till exempel vilka koldioxidutsläpp som olika produkter genererar under sin livstid och ger förslag på hur produkternas klimatpåverkan kan kommuniceras till våra kunder. Essity började jobba med livscykelanalyser redan på 90-talet, så det här är inget nytt. Vad som däremot är nytt är att vi har kopplat våra klimatmål till målsättningarna i Parisavtalet och har åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser längs hela värdekedjan, bland annat genom att investera i cirkulära lösningar.

Har du något exempel på cirkulära lösningar?

– Vi har till exempel utvecklat världens första återvinningstjänst för pappershanddukar, Tork PaperCircle, som inte bara minskar mängden avfall hos våra kunder utan också bidrar till att de kan sänka sina koldioxidutsläpp med upp till 40 procent. Av de återvunna handdukarna tillverkar vi nya mjukpappersprodukter. Ett annat exempel är menskoppen Libresse V Cup, som kan återanvändas många gånger.

Vilka andra hållbarhetsfrågor är viktiga för Essity?

– Hållbarhet går som en röd tråd genom allt vi gör. När vi vidareutvecklar produkter ligger fokus inte bara på att skapa bättre passform eller ökad absorptionsförmåga utan också på att våra produkter och processer ska vara så resurseffektiva som möjligt. Går det till exempel att använda mindre material i produkten eller mindre energi i någon av processerna? Vår ambition är att tillverka produkter som förbättrar människors livskvalitet samtidigt som de har så liten påverkan på planeten som möjligt.

Vad är du mest stolt över?

– Att Essity ökar medvetenheten och bryter tabun när det kommer till hygien- och hälsorelaterade frågor. Varje dag hindras miljoner män, kvinnor och barn från att gå till jobb och skola eller ta del av sociala aktiviteter på grund av hygien- eller hälsorelaterade orsaker och för många resulterar detta i uteslutning från samhället. Dessa problem kan bero på bristen på rena toaletter eller tillgång till hygienprodukter men det handlar också mycket om stigman kring frågor runt exempelvis mens och urinläckage. Trots att var fjärde svensk någon gång drabbats av urinläckage är det relativt få som pratar öppet om det. Det försöker Essity ändra på genom att avdramatisera och sprida kunskap. Vi sticker gärna ut hakan och har vunnit ett flertal priser för våra uppseendeväckande kampanjer.

” Jag uppskattar Essitys öppna och inkluderande kultur”

Är det viktigt att jobba för en arbetsgivare som har samma värderingar som du?

– Ja, det är jätteviktigt. Jag vill bidra till en mer hållbar värld och det får jag göra här. Hållbarhet kan ses från så många olika perspektiv och minst lika viktigt som det ekologiska är det sociala. Jag brinner speciellt för mångfald och inkludering och som HBTQ-person uppskattar jag Essitys öppna och inkluderande kultur och att det finns en mångfaldskommitté som jobbar med frågorna. Att alla människor behandlas lika oavsett bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning eller tro borde vara en självklarhet på alla arbetsplatser.

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle.   För mer information, besök:  www.essity.com och www.lifeatessity.com

Dela det här inlägget

Essity Placeringar

Balans & Utveckling

Hållbar Framtid

Artiklar du kanske gillar:

Essity
“I go to work every day and feel like I can make a difference”
Läs mer
Essity
“På Essity är varje karriär unik och dina styrkor leder vägen”
Läs mer
Henrik Pindamo, Essity
Essity
Hög utvecklings- och innovationstakt attraherar ingenjörer till Essity
Läs mer
Lotta Sköld, Essity
Essity
Självledarskap bidrar till balans i livet
Läs mer