Modernt Ledarskap

Midroc

”Ledarskapet genomsyras av närvaro och engagemang”

2019-10-17

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Malin Kylefors och Idris Akman står utomhus längs med en byggnad med stora fönster.

På Midroc anpassas ledarskapet till varje individ. Det finns en stor frihet att påverka sin egen arbetssituation samtidigt som det alltid finns ett stödjande ledarskap.

Malin Kylefors, Midroc Properties, och Idris Akman, Midroc Project Management, är båda ledare för ett femtontal medarbetare i Midroc-koncernen.
– Jag har jobbat på Midroc i olika roller sedan 2012, och här finns massor av stimulerande utmaningar. I kombination med vår inkluderande kultur gör det att jag trivs väldigt bra, säger Malin.
– Jag började i januari 2019 och det första som slog mig var friheten – gör det du tror är bra och Midroc kommer stötta dig. Det finns en tillit till oss medarbetare. Det är okej att det blir fel ibland, huvudsaken är att man lär sig och att folk mår bra, säger Idris.

Idris Akman

Titel: Enhetschef projektledning bygg.
Utbildning: Ekonomi, Södertörns högskola.
Favoritbyggnad: Jag tycker om stora byggnationer som betyder något, som fungerar som symbol och som har gjorts med ett speciellt syfte i åtanke.

Malin Kylefors

Titel: Verksamhetsområdeschef förvaltning.
Utbildning: Civilingenjör i lantmäteri, Lunds tekniska högskola, examen 1997.
Favoritbyggnad: Jag är fascinerad av Eiffeltornet i Paris. Byggnaden ger ett bestående intryck av den tidens ingenjörskunskap och har en attraktivitet som håller över tid.

Vad är viktigt för ett lyckat ledarskap?

– Att inkludera sina medarbetare. Ledarskapet måste genomsyras av närvaro och engagemang, och en grundrespekt och tillit för varandra som människor. Att ta vara på styrkor och erfarenheter som finns i en grupp. Att våga satsa på olikheter och se det som en förutsättning för utveckling, säger Malin.
– Social kompetens och människointresse är en förutsättning, precis som lyhördhet och förmågan att lyssna. Det är många beslut du behöver ta och det kräver mod och insikt, säger Idris.

Hur gör ni för att utveckla era medarbetare?

– Alla vill någonstans och vägen dit ser olika ut. Som ledare är det viktigt att vara uppmärksam på vad alla individer vill och vad de är duktiga på, att ge dem utrymme att göra det. Jag leder och coachar en del, andra pushar jag lite mer. Målet är att vår enhet ska vara självgående. För att få det måste man jobba med varje person så att de förstår deras roll, så att de vågar gå framåt, säger Idris.

”Ledarna står redo att stötta dig.”

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Mycket går ut på att fånga upp individens drivkrafter. Det gäller också att skapa ett klimat som gör att individerna känner sig trygga och vågar göra fel. Att få inspiration utifrån brukar vara positivt för kreativiteten. Det kan vara att bjuda in skolklasser, eller medarbetare från andra avdelningar, som med sina infallsvinklar öppnar upp för nya sätt att ser på saker och ting, säger Malin.

Vilka är de största utmaningarna med att vara ledare i dag?

– Yngre medarbetare kräver mycket personlig utveckling och om man inte tillgodoser det behovet så drar de direkt. Det innebär en ständig balans mellan hur mycket vi kan kräva och hur mycket vi kan ge. Som ledare ska du kunna mycket inom stora områden. Du ska vara duktig ekonom, säljare, coach och projektledare. Det är definitivt en utmaning men samtidigt är det det som gör jobbet så spännande, säger Idris.

Midroc

Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Vi är 4000 medarbetare och under 2018 omsatte vi 8,1 miljarder kronor.

Läs mer: www.midroc.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Malin Sjödahl sitter på ett kontor vid ett avlångt bord med en soffgrupp i bakgrunden.
Midroc
”Vi bidrar till att skapa en miljö som människor vill bo och verka i”
Läs mer
Samsung
”Vi bidrar till att förbättra människors liv med hjälp av teknik”
Läs mer
Samsung
”När du visar din ambition så öppnas det upp möjligheter”
Läs mer
Tuvstarr Dahlström, Skf ståendes utanför de gamla tegelhusen i solskenet.
SKF
“Bredden inom SKF gör att du aldrig slutar att utvecklas”
Läs mer