COTF

Essity

På Essity går omtanke och affärer hand i hand

2018-11-07

Text: Jacqueline Fahlander

Foto: Sigrid Malmgren

Malin Sandström, Essity

På det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity är det värderingarna och målet – att öka människors livskvalitet genom förbättrad hygien och hälsa – som förenar 48 000 medarbetare. Essitys samarbete med Fotografiska syftar till att lyfta hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande.

Det är snart ett och ett halvt år sedan SCA:s hygienverksamhet blev ett eget bolag under namnet Essity. Bolagsnamnet är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities och knyter an till att man erbjuder nödvändigheter i vardagen. 100-tals miljoner människor världen över använder dagligen Essitys hygien- och hälsoprodukter – och i varumärkesportföljen finns allt från Libero barnblöjor och TENA inkontinensskydd till Libresse mensskydd, Tork hygienlösningar och Edet toalett- och hushållspapper. Men hur får man 48 000 medarbetare att känna engagemang och hängivet arbeta för målet att öka människors livskvalitet genom förbättrad hygien och hälsa?

– Vår starka och unika kultur lägger grunden för det. I samband med att vi blev ett eget bolag inledde vi ett arbete med att utveckla företagskulturen och att bygga den interna stoltheten. Medarbetare på olika nivåer i olika länder har fått diskutera och reflektera över vår kultur i olika workshops, säger Malin Sandström som har blivit utsedd till Årets EB-Manager.

Malin Sandström

Titel: HR Manager HQ & Employer Branding.
Utbildning: Magisterexamen från programmet Personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet, examen 2003.
På gång just nu: Ett treårigt partnerskap med Fotografiska. Under hösten visas fotoutställningen Hand to hand med fotograferna Paul Hansen och Åsa Sjöström.

Värdeord visar vägen

Utifrån resultaten från dessa workshops utvecklades fyra värdeord: hängivenhet, mod, omtanke och samarbete, som på engelska är committed, courage, care och colloborate.

– På Essity ska vi inte bara leverera resultat i världsklass, vi ska också ha modet att visa vägen, samarbeta över teamgränserna och bry oss om kunder, konsumenter, miljön och varandra.
Som anställd på Essity är man delaktig i att bidra till ett bättre samhälle, vilket också tydligt kommuniceras genom det nya arbetsgivarerbjudandet ”Improving lives every day”.
– På Essity finns ett tydligt högre syfte med det vi gör. Vi utgår också alltid från att varje karriär är lika unik som individen och uppmuntrar medarbetarna att driva sin egen utveckling.

Samarbete med Fotografiska

Ambitionen att bidra till ett bättre samhälle visar sig på olika sätt. Under 2017 investerade Essity till exempel i 300 samhällsrelaterade initiativ över hela världen, allt från handtvättningsprogram i skolor till utbildning för unga kvinnor om pubertet och menstruation. Företaget har ett samarbete med FN och vill vara del av dialogen kring hygien, hälsa och ökat välmående världen. Ett led i det är det treåriga partnerskapet med Fotografiska i Stockholm. Mellan september och december visas fotoutställningen Hand to Hand med fotograferna Paul Hansen och Åsa Sjöström på Fotografiska.

– Hälsa och hygien spelar en viktig roll i människors liv, oavsett var i världen eller under vilka förhållanden du befinner dig, vilket den här utställningen sätter fokus på.

Bidra till en bättre värld

Att många studenter är nyfikna på Essity blev tydligt när Malin Sandström bjöd in studenter från Handelshögskolan i Stockholm till lunchföreläsning med efterföljande vernissage.

– Genom att visa vad vi brinner för bygger vi inte bara den interna stoltheten utan lockar även till oss potentiella medarbetare som också vill bidra till en bättre värld, avslutar Malin Sandström.

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle.   För mer information, besök:  www.essity.com och www.lifeatessity.com

Dela det här inlägget

Essity Placeringar

Balans & Utveckling

Hållbar Framtid

Artiklar du kanske gillar:

Essity
“I go to work every day and feel like I can make a difference”
Läs mer
Essity
“På Essity är varje karriär unik och dina styrkor leder vägen”
Läs mer
Henrik Pindamo, Essity
Essity
Hög utvecklings- och innovationstakt attraherar ingenjörer till Essity
Läs mer
Essity
”Jag vill bidra till en mer hållbar värld och det får jag göra här”
Läs mer