Framtidens kvinnor

Boliden

”Vi har kvinnor på flera av våra riktigt tunga, tekniska chefsroller”

2020-06-17

Text: Therese Johansson

Foto: Boliden

Boliden har genom medvetna satsningar skapat en kultur där kvinnors utveckling och ledarskap lyfts fram – och slår därmed hål på många fördomar om metallindustrin.

Kerstin Mjömark har tidigare erfarenhet från telekombranschen och lockades till metallföretaget Boliden då hon erbjöds en chefsroll där hon får kombinera HR och kommunikation med hållbarhet och kvalitet, i en öppen och inkluderande miljö.

Kerstin Mjömark

Titel: Director Corporate Responsibility, Boliden Smältverk
Utbildning: Master i företagsekonomi, Uppsala universitet, examen 2005.
Dina bästa ledarskapstips? Jobba mycket med kommunikation, delegering och delaktighet – det skapar engagemang och effektivitet hos medarbetarna.

Hur jobbar Boliden med jämställdhet?

– Boliden har i många år arbetat målmedvetet med mångfald och inkludering och att skapa en kultur där kvinnor och män kan trivas och utvecklas på lika villkor. Vi har som strategiskt mål att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, och prioriterar att få in fler kvinnor till traditionellt manliga roller, som till exempel processoperatörer. Vårt jämställdhetsarbete innefattar bland annat lönekartläggningar, jämställdhetsplaner på alla enheter och särskilda karriärnätverk för kvinnor.

En fördom är att det finns en machokultur inom gruvbranschen – stämmer det in på Boliden?

– Inte överhuvudtaget. Jag upplever att Boliden fokuserar på personen och vilken kompetens och potential hen har, snarare än att låta kön påverka varken bemötande eller karriärmöjligheter. En annan fördom är att en kvinna måste checka i precis alla boxar och helst vara dubbelt så bra som en man för att bli chef – det stämmer inte. Till exempel rekryterade vi nyligen en kvinnlig chef till ett av våra smältverk. Hon hade inte gjort motsvarande jobb förut, utan valdes för att hon hade potential att utvecklas i rollen. Det visar att vi vågar satsa på kvinnors utveckling.

”Vi vågar satsa på kvinnors utveckling”

Vad är du mest stolt över när det gäller ert jämställdhetsarbete?

– Jag tycker att det är väldigt häftigt att vi har kvinnor på flera av våra riktigt tunga, tekniska chefsroller. Vi har kvinnliga områdeschefer, strategi- och utvecklingschefer och produktionschefer på våra största smältverk – roller som i andra företag oftast innehas av män. Det är ett tydligt bevis på att det går att göra karriär som kvinna på Boliden. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det även värt att lyfta att ledningsgruppen inom affärsområdet Smältverk i dag består av nästan hälften kvinnor. Det gör en glad!

Hur tror du att framtiden kommer att se ut?

– Jag tror att vi kommer behöva ha ett fortsatt fokus på de här frågorna under ganska lång tid framöver. Även om vi har många kvinnor på chefsroller så är vi procentuellt sett långt ifrån ett jämställt bolag. Vi måste fortsätta att jobba aktivt med våra mål och vårt konkreta jämställdhetsarbete, och locka kvinnor till de områden där vi har låg representation genom att lyfta fram kvinnliga förebilder och visa på hur spännande denna bransch är. Det handlar om ett långsiktigt arbete, men jag ser ljust på framtiden!

Boliden

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag som verkar i en spännande bransch. Det finns nästan inga produkter i dagens samhälle som inte innehåller, eller i sin framställning är beroende av metaller. Huvudmetallerna är zink och koppar, men även bly, guld och silver framställs. Boliden behöver människor med spetskunskap och kreativt tänkande och erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter. Läs mer: www.boliden.com

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Boliden
“Våre metaller er nødvendige for overgangen til en fossilfri planet”
Läs mer
Boliden
”Tällä alalla voi todellakin vaikuttaa asioihin”
Läs mer
Assa abloy
Ett globalt företag med stark entreprenöriell kultur
Läs mer
Assa abloy
”Det är en bra arbetsmiljö och vi har roligt tillsammans”
Läs mer